fbpx

Snarveier

Anura har lang erfaring med strategisk kommunikasjon og kampanjer fra blant annet Helsedirektoratet, Oslo kommune og FN-sambandet. De siste årene har hun jobbet for å få flere til å sykle i Oslo, og ser fram til å bidra til en minst like aktuell sak.

«Jeg kommer knapt på et mer meningsfullt samfunnsoppdrag. Å jobbe for bedre psykisk folkehelse er alltid viktig, men i år tror jeg det er flere enn før som har blitt oppmerksomme på hvordan de har det. Det er nok sunt. Samtidig er det mange som ikke vet hva som er normalt i en unormal situasjon, hvordan de skal sette ord på det de føler og hvordan de kan følge opp de rundt seg. Her mener jeg Verdensdagen kan spille en viktig rolle.»

En døråpner for tiltak som varer

Hun håper at Verdensdagen åpner noen nye dører i år, og at årets markeringer kan bli en inngangsport til å iverksette tiltak som monner og varer.

«Det er på høy tid at tiltak for psykisk helse får større plass i arbeids- og samfunnsliv, og at det blir tatt på alvor på lik linje med vår fysiske helse. Jeg håper spesielt at flere arbeidsplasser kommer på banen i år, og at de tør å tenke utenfor boksen på hvordan de markerer. Å jobbe forebyggende med psykisk helse er noe vi alle tjener på.»

Det psykiske språket

Anuras hjerte banker for de som sliter med å sette ord på hvordan de har det, og mener det psykiske språket kan ha godt av en revisjon.

«Jeg mener vi har et alt for snevert ordforråd for å snakke om psykisk helse, som igjen kan bidra til at flere holder kjeft, fordi ordene føles fremmed. Det gagner ingen. Jeg håper at vi gjennom Verdensdagen kan bidra til å utvide det psykiske språket og gjøre det lettere for flere å delta i samtalen.»

Ta kontakt

Har du spørsmål eller innspill til Anura? Send en e-post til anura@verdensdagen.no.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering