fbpx

Snarveier

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober hvert år. Målet er mer åpenhet om psykisk helse, og kunnskap om hvordan man styrke den og hvor man kan få hjelp. Alle har en psykisk helse.

Dagen ble introdusert av World Mental Health Federation i 1992 og er anerkjent som en FN-dag. I Norge har dagen blitt den største opplysningskampanjen om psykisk helse. Kampanjen driftes av organisasjonen Mental Helse med støtte over statsbudsjettet. I Norge markeres dagen i perioden uke 39-42. Vi som jobber med kampanjen jobber året rundt for å spre kunnskap om hvorfor det er viktig å ta vare på den psykiske helse, og hvordan markeringene kan bidra til bedre folkehelse i samfunnet.

Lokale arrangører i hele Norge.

Det er lokale arrangører som står bak de over 2200 markeringene rundt 10. oktober. De fleste markeringer er rettet mot barn og unge, men flere kommuner og bedrifter deltar nå med større arrangementer enten rettet mot befolkningen, kunder eller egne ansatte. For mange frivillige lag er dagen en ypperlig anledning til å skape aktivitet som gir god psykisk helse i nærmiljøet. Dagen er blitt en tradisjon på høsten med ulike møteplasser, serveringer, samtalerom, rebusløp og dikt på biblioteket for å nevne noen aktiviteter. Samtidig har viser stadig flere sin personlige støtte ved å ta i bruk og dele kampanjemateriell på sosiale medier. Sammen gjør vi en forskjell!

Internasjonal tema vs. norsk kampanje

Siden 1994 har WMHF valgt ut tema som de vier dagen til. I Norge har vi siden 2007 (historikken før det er uklart) hatt egne tema. Mange spør hvorfor vi har egne temaer i Norge.

Årsakene til at vi har egne tema er blant annet:

1. Oppdraget/historikken
2. Gjennomføringsmetodikk og praktiske årsaker
3. Vi jobber både med det norske og det internasjonale tema

World Mental Health Day logo
Internasjonal logo World Mental Health Day

1. Mål for kampanjen - oppdraget

I Norge har Verdensdagen for psykisk helse vært en del av satsingen på folkehelsearbeidet. Grunntanken er at «Alle har en psykisk helse», og derfor er det viktig å gi kunnskap til hele befolkningen om hva som bidrar til bedre psykisk helse. Det ble tidlig diskutert at mer åpenhet og kunnskap vil gjøre det enklere å forebygge, styrke, men også hjelpe de som trenger det.

Målet for den norske kampanjen har derfor vært, og er:

1. Øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse gjennom markeringer
2. Fremme gode levevaner for god folkehelse året rundt

Strategien har derfor vært å gjøre det enkelt å være med ved å:

1. Utvikle gode budskap som alle kan jobbe med
2. Lage en grunnpakke som blir felles for alle markeringer
3. Sørge for nasjonal oppmerksomhet gjennom høyt aktivitetsnivå

Det å ha et folkelig, lettgjenkjennelig tema som inviterer flere til å bli med har vært helt avgjørende for at kampanjen har vokst seg stor. Når Mental Helse fastsetter tema, ser vi på samfunnstrender, får innspill fra mange ulike miljøer, følger opp myndighetenes arbeid på folkehelse og psykisk helse. Vi vurderer så hvordan temaet kan bli jobbet med i ulike miljøer. I de siste årene har det også vært viktig å vurdere om temanavnet fungerer på sosiale medier. Fordi store deler av befolkningen bruker sosiale medier som sin informasjonskilde.

Når vi lander på et tema som vi mener passer til oppdraget, sender vi søknad til Helsedirektoratet. Temaet blir da godkjent gjennom tilskuddsbrevet.

I 2019 var det over 2200 lokale markeringer og 800 mediesaker. Resultatene fra 2019 var formidabel med en økning av antall markeringer på 45% fra 2018. Dette vitner om engasjementet og interessen rundt Verdensdagen for psykisk helse.

Ungdomshelsetjenesten Verdal

2. Gjennomføringsmetodikk og praktiske årsaker

Det internasjonale temaet har ikke hatt en fast dato for lansering av sine tema. Organisasjonen har også utviklet seg over tid både med tanke på hvordan de jobber med selve markeringen, men også hvilke tema de tar opp. Mange mener at det internasjonale temaet har mer diagnosefokus og «politisk krutt». Det stemmer ikke.

Det er ikke et krav om å følge det internasjonale temaet dersom man ønsker å markere dagen. Organisasjonen ønsker å oppnå størst mulig oppmerksomhet som kan skape ringvirkninger og føre til positive endringer innen feltet psykisk helse.

Styrken med en slik modell er å anerkjenne at alle har en psykisk helse, og at hvert land har sine
utfordringer eller ting de ønsker å jobbe med som er naturlig for deres befolkning. Samtidig står alle som markerer dagen, bak hovedmålet om å skape mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse.

Mange land og organisasjoner deltar i markeringen og anerkjenner 10. oktober som dagen for psykisk helse, men har også egne tilpassede opplegg for hvordan de ønsker å jobbe med forebygging og styrking av psykiske helse.

I USA har de en nasjonal kampanje som kjøres gjennom hele mai der de hvert år velger nye tema, uavhengig av det internasjonale temaet.

I England har de de siste årene jobbet mye med ensomhet og satsingen på psykisk helse har belyst denne utfordringen. Prince William har fremmet åpenhet om psykisk helse i forbindelse med verdensdagen i flere år.

I Norge har Mental Helse 2 ansatte som jobber 100% med oppdraget vi har fått fra regjeringen gjennom statsbudsjettet. Verdensdagen for psykisk helse har høy aktivitet rundt 10. oktober, men gjennom hele året informeres det om hvor viktig det er å ta den psykiske helse på alvor, og med en oppfordring til å bruke selve Verdensdagen til å gi ekstra oppmerksomhet til psykisk helse.

Mange arrangører lager store markeringer, og dagen har blitt en «happening» i flere kommuner med markeringer gjennom en hel uke. De ønsker å starte arbeidet tidlig, og vil ha et tema de kan jobbe ut ifra. Dette har vært en suksessoppskrift for å øke interessen for psykisk helse. Derfor ønsker vi å gi arrangørene, nye og gamle, noe å jobbe med fra januar frem til desember.

Inspirasjonsseminar
Mange starter arbeidet for neste års markering tidlig. De første ringer 11. oktober året før og spør. Herlig engasjement. Foto: Stine Loe Jenssen

3. Mulig å jobbe med både det internasjonale og det norske

Når vi får vite det internasjonale temaet en gang i løpet av 1. kvartal, fremmer vi temaet på våre informasjonskanaler, men også på fysiske møter.

Vår modell, som inviterer alle til å være med, gjør det mulig å velge selv hva man ønsker å fokusere på. Et eksempel: en interesseorganisasjon kan invitere til et åpent møte om hvordan det er å være pårørende til noen som har en psykisk diagnose. Med temaet for 2019, Gi tid, kan de for eksempel velge om de vil si noe om hvordan tid påvirker en slik livssituasjon. Men de kan også knytte det opp mot det internasjonale «selvmordsforebygging». Les vår kronikk om det norske temaet for 2019 » Gi tid» 

Som en kuriositet kan vi fortelle at i 2017 ringte en professor i psykologi fra et svensk universitet og spurte om å få en t-skjorte fra oss. Bakgrunnen var at han ønsket å markere Verdensdagen for sine studenter, og syntes at vi i Norge hadde valgt et flott tema. Dessuten hadde ikke svenskene heller lagt opp til lokale markeringer, men han ønsket å markere dagen sammen med sine studenter. Det var året vi hadde «Noe å glede seg over», mens det internasjonale temaet var «Psykisk helse og arbeidsliv».

I forbindelse med utdelingen av Åpenhetsprisen samme år, inviterte Mental Helse til et seminar der tema var: Med hull i CV’en. Arbeid og psykisk helse. På seminaret snakket vi blant annet om hvor viktig det er å ha en jobb du gleder deg til å komme til. Åpenhetsprisen ble gitt til Stormberg-grunder Steinar Olsen. Stormberg har en policy om å rekruttere folk som har hull i CV’en.

Verdensdagen 2017
Åpenhetsprisen 2017 gikk til Stormberg og ble delt ut et seminar 10. oktober på Nationaltheatret. Foto: Stine Loe Jenssen

Disse to eksemplene viser at det er mulig å jobbe både med det norske og det internasjonale temaet. Og alle er velkomne til å bruke det de ønsker, formålet er uansett å bidra til mer psykisk helse på agendaen. Det er 124 verdensdager i året, og vi er så heldige som har fått en egen dag for psykisk helse. Vi ønsker at denne dagen skal bety noe for folk flest.

Bål ute
Vi ønsker at Verdensdagen for psykisk helse skal bidra til bedre psykisk helse. Hvordan man velger å gjøre det er opp til arrangørene. Viktigst er at du er synlig og inkludere og informerer. Illustrasjonsbilde fra Åmot kommune.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering