Snarveier

Vi vet at mange arrangører ønsker å få tips til gode og relevante foredragsholdere til deres arrangement. Vi har derfor samlet sammen denne listen med personer som har oppgitt referanser, og samtykket til en fastpris til arrangement i Verdensdagsperioden. Det er blitt forhandlet pris med de fleste av dem, slik at prisene ligger lavere enn hva de tar for andre. Vi har også satt tak på 10 000,- i honorar for å stå på denne listen. Husk at det kan være mange andre gode alternative foredragsholdere som ikke står på listen av ulike grunner.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du søker midler fra Verdensdagen er det mulig å få maks 5000,- for foredrag + reiseutgifter inntil 2000.

Husk – dersom du ønsker et foredrag til ditt arrangement, må du ta direkte kontakt med foredragsholderen. 

Listen er sortert i stigende rekkefølge etter pris, og kan oppdateres fortløpende.

Ønsker du å stå på listen? Vi får mange henvendelser om dette, og fristen gikk ut 15.april. Dette fordi vi ønsker en liste som ikke er for lang og uoversiktlig for våre arrangører. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å stå på listen igjen i 2019, ev. om du har noe du mener er av særdeles interesse for oss.

POFU – Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge

POFU er organisert av Mental Helse Ungdom. Arbeidet går ut på at to psykologistudenter tar en ungdomsskoleklasse og deres lærer gjennom temaene «Tanker og følelser», «Når problemene blir for store eller for mange» og «Tips til bedre psykisk helse». Undervisningen varer i tre klokketimer og består av miniforedrag, film, gruppeoppgaver, klassediskusjoner, lek, og øvelser individuelt og i plenum.

Undervisningen virker å falle i god jord hos både lærere og elever. I høst svarte 80 % av elevene at undervisningen var ‘bra’ eller ‘veldig bra’. Blant svarene på spørsmål om hva det viktigste ungdommene har lært er: «Jeg har lært at du ikke er alene, at det er mange som tenker som deg.», «At søvn er viktigere enn jeg trodde» og «at det er viktig å noen ganger gi seg selv ros og pauser i blant.»

POFU kan komme til skolene i Oslo-området, Bergensområdet, Trondheimsområdet eller Tromsø-området.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 900 28 698 / 97 60 41 79
Mail:   / 
Nettsted: pofu.no

Besøk fra POFU er gratis

Venn1 – undervisningsprogram i psykisk helse

Mental Helse tilbyr undervisningsprogrammet Venn1 – grunnkurs i psykisk helse. Dette kurset er landsdekkende for 9-10.klasse og VGS studenter. Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, og bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd. På kurset får elevene grunnleggende kunnskap og verktøyer om psykisk helse, mestringsstrategier, hvordan man kan kjenne igjen psykisk helse og hvor man kan få hjelp.

Kurset blir presentert av unge instruktører som formidler egne erfaringer med psykisk helse og trygt engasjerer elevene i diskusjon rundt temaet. Kurset holdes klassevis for grupper på inntil 30 elever, over to sammenhengende skoletimer (1.5t).

I samarbeid med verdensdagen for psykisk helse tilbyr vi en kortversjon for større forsamlinger med 1 time varighet! Her vil en av våre instruktører holde et kort foredrag om psykisk helse og dele egenerfaring med psykiske helseplager i egen ungdomstid.

For mer informasjon om kursets innhold, struktur etc. – klikk deg inn på:www.venn1.no.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 940 81 937
Mail:  
Nettside: venn1.no

Fastpris til Verdensdag arrangementer: 2 000,- + reise- og oppholdskostnader

GO’ NOK – workshop for skoler & foredrag for bedrifter 

Nettside: www.gonok.no

Kontakt: 

Workshop for skoler:

Go´nok er et sosialt entreprenørskapsprosjekt og en ideell organisasjon. Vi jobber for å fremme tidlig innsats og livsmestring i skolen. Dette er forebyggende psykisk helsearbeid. Go´nok jobber for en generell holdningsendring i samfunnet og å vise bedrifter viktigheten og verdien av å ta samfunnsansvar.

Go´nok workshop er 2 timer i klassen, og består av:

 • Interaktiv læringsprosess og dialog
 • Livsmestring i praksis
 • Lære forskjellen på selvfølelse og selvtillit
 • Styrke egen selvfølelse
 • Empatiforståelse

Go´nok workshopholdere er sertifisert av Go´nok organisasjonen. Alle er også sertifiserte Diameta kursholdere og har relevant faglig utdanning og kompetanse for å arbeide med barn og ungdom.

Pris: 3.500,- for Verdensdagsarrangement + eventuelle reisekostnader.

Foredrag for bedrifter:

Go´nok foredrag med organisasjonsleder og co-founder Helene Nygård som foredragsholder. Hun har bred bakgrunn i å jobbe med barn og ungdom som trener og mental trener, har hatt kurs i yoga og livsmestring og har tidligere vært politiker i ti år med lang erfaring som skole- og ungdomspolitiker.

Go´nok foredrag for bedrifter består av:

 • Viktigheten og lønnsomheten av at ansatte føler seg Go´nok på jobb
 • Viktigheten og verdien av å ta samfunnsansvar
 • Skap en Go´nok kultur i din bedrift
 • Hvilke typer bedrifter fremtidens arbeidstakere velger
 • Verktøy for å styrke egen selvfølelse og bedriftens identitet
 • Alle har en psykisk helse, vær raus – du er go´nok

Pris: 7.500,- + eventuelle reisekostnader.

Gro Skartveit

Mange som slit med seg sjølve på ulike måtar, det er vanskeleg å strekkje til. Nokre kjenner dei ikkje greier å leve opp til idealbilda som vert skapte. Andre har hatt kriser og vonde opplevingar i livet. Dei kan bere på tankar og kjensler som dei ikkje vågar å dele og ber difor alt åleine. Dette kan få store konsekvensar for måten ein lever på.

Foredraget er nært, konkret og basert på erfaringar både frå eige liv og møte med andre. Tilhøyrarane vil møte menneske som har opplevd positive endringar i livet etter at dei våga å møte, og ta på alvor, eigne erfaringar, tankar og kjensler. Dei har fått det betre i livet fordi dei har vore rause med seg sjølve på fleire område i livet.

Gro Skartveit er sosionom og forfattar. Gjennom 25 år har ho i ulike samanhengar møtt, og hatt samtalar med, menneske i vanskelige livssituasjonar. Dei har mellom anna opplevd rus, sjukdom, sorg og endra fysisk/psykisk helse. Gro har arbeidd med pårørande innan rus/psykiatri i mange år. Ho har skrive tre bøker: «Ulvar i lammeflokken, om predikantar, makt og overgrep mot kvinner», » Den usynlige smerta, om rus og pårørande» og «Livet etterpå, vegen vidare etter alvorlige kriser». I desse bøkene formidlar ho erfaringar frå menneske som sjølve har kjent dei ulike problemstillingane på kroppen. Gro Skartveit har hatt mange foredrag til ulike målgrupper opp gjennom åra.

Kontaktinformasjon:

Mail: 
Tlf: 99 73 78 17

Fastpris til Verdensdag arrangementer: 5 000,- + reise- og oppholdskostnader

Stina Jørgensen

Årets tema ”vær raus” er (gratis) vitaminer mot ensomhet, og opplevelsen av mangel på tilhørighet. Stina deler sine tanker og personlige erfaringer om raushet: hvorfor er det å være raus viktig for helsen vår? Hvordan kan vi øve oss i å være raus mot oss selv og hverandre?

Vi mennesker er sosiale vesener. Vi er avhengige av hverandre for å overleve. Når vi har det godt med hverandre, får vi bedre helse. Vi trenger fellesskapet for å føle oss sett, anerkjent og verdifull. Dette handler om tilknytning, tilhørighet. Det starter med oss selv. Når vi har det godt med oss selv, får vi det bedre med de rundt oss. Dette er bevisstgjøring og en treningssak, noe alle kan bli god på. Vi trenger gode kommunikasjonsferdigheter. Raushet mot oss selv, styrker vår selvfølelse. Da blir vi modigere, og tørr og vise vår sårbarhet overfor de vi trenger, og fortjener støtte av. Vi utvikler bedre sosial kompetanse, som igjen skaper velfungerende relasjoner. Og gode relasjoner, gir god helse, både for den enkelte og i samfunnet forøvrig.

Stina elsker å få andre til å føle seg sett, anerkjent og verdifull – god nok, for den de er. Hun engasjerer seg aktivt for å bidra til at mennesker får, og ivaretar en god helse. Hun har jobbet med andres psykiske helse i over 20 år, og sin egen mye lengre. Stina har masse erfaring, både profesjonelt og egne livserfaringer. En tøff oppvekst og alvorlig sykdom har lært henne mye om, hva som skal til for å bygge og ivareta en god helse. Hun lever som hun lærer, og føler oppriktig at meningen med livet hennes, er å hjelpe andre, slik at de kan finne balanse i deres liv, hvor de kan oppleve mening, og få og ivareta en god helse.

Kontaktinformasjon:

Tlf. 41 25 87 05

Mail: 

Blogg: https://stinamindfulyoga.wordpress.com

Nettside: www.opps.no

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 5000,- + reise og oppholdskostnader

«Min reise» – Helene Back

«Min reise» er et foredrag om egenerfaring med selvmordstanker, angst, depresjon og avhengighet av sovemedisiner.

Depresjon stjeler energi, håp og motivasjon og det er vanskelig å vite hva man skal gjøre for å føle seg bedre. Jeg selv gikk inn en ond sirkel hvor jeg gravde meg selv lengre og lengre ned. Det er vanskelig, men ikke umulig å overvinne depresjon.

Jeg forteller steg for steg hvordan jeg har jobbet med meg selv, om å ta et steg av gangen og ikke gi opp. Hele denne reisen har gjort slik at jeg i dag takler livet og har fått tilbake glede. Nøkkelord i mitt foredrag er håp, viljestyrke og mestringsfølelse. Jeg håper jeg kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om psykisk sykdom og håp til de som sliter.

Årets tema er å være raus. Jeg tror nøkkelen til å være raus ligger i å ha det bra med seg selv. Min erfaring er at med god selvomsorg vil du kunne vokse som menneske, verdsette det vakre rundt deg og bli sterkere i møte med utfordringer eller motgang. I foredraget snakker jeg om hva jeg har gjort for å bedre mitt selvbilde og tenke mer positivt om meg selv.  Med god selvomsorg klarer du å glede deg på andre sine vegne og ha positive tanker om deg selv. Jeg har sterk tro på ulike behandlingsformer kan hjelpe deg til å bli tryggere på deg selv basert på egenerfaring, og jeg snakker om de ulike behandlingsformene jeg har hatt.

Kontaktinformasjon:

E-post: back_helene@hotmail.com

Tlf.: 41141957

Instagram: @helene_back

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 5000,- + reise- og oppholdskostnader

Kristin Oudmayer

Foredragene tar voksne med på en reise inn i barn og unges univers. Gjennom historier og fakta, får voksne innsikt i hvordan mobbing kommer til uttrykk i barn og unges liv. Foredragene tar også for seg hvor viktige voksnes innsats er når det gjelder å skape trygge, inkluderende oppvekstmiljøer. Foredragene dveler ved sårbarhet, voksne som rollemodeller for egne og andres barn og hva det vil si å være en betydningsfull voksen med raushet til å se bakenfor.

Kristin Oudmayer er fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF Norge. Hun har skrevet bøkene «Mobbeboka. Alt du lurer på, men ikke tør å spørre om» (barne- og ungdomsbok), «Du er viktigere enn du tror» og «Fordi jeg fortjener det?», som alle omhandler forebygging og håndtering av mobbing. Hun har sittet i flere ekspertpanel med mobbing som tema. Hun skriver og foredrar for barn og voksne om barns rettigheter, mobbing, vennskap, sårbarhet. Hun har også fast spalte i Hjem & skole, samt i sin gamle lokalavis Drammens tidende.

Kontaktinformasjon:

Tlf: +47902 51 866
Mail: 

Fastpris til Verdensdag arrangementer: 6 000,- + reise- og oppholdskostnader.

«Fra motgang til mestring» – Gry Halvorsen

Er historien om mitt liv – fra en urolig oppvekst med ADHD og mobbing, til 12 år med rusproblemer, til et godt liv fylt av glede og meningsfylte oppgaver.

Under min egen skolegang hadde vi besøk av rusmisbrukere som fortalte sine historier – problemet var at de var av en slik art at jeg ikke trodde at det kunne skje meg, som hadde vokst opp på fjellet og hadde gifte foreldre.

Etter hvert har jeg jo skjønt at rusmisbruk ikke avhenger av håpløse oppvekstforhold. Jeg er også pårørende, jeg har en datter som sliter med mye av det samme som jeg gjorde og jeg vet hvor viktig det er å finne lyspunkter å glede seg over i hverdagen. Nå har jeg vært rusfri i 19 år, jeg er ufør (men ikke utenfor) og bruker min energi og erfaringer som tillitsvalgt i Mental Helse, samt foredrag og kurs for å øke kunnskap om rus og psykisk helse.

Jeg kan også innlede det hele med en bolk om årets tema som er «Vær raus.»

Ved å dele min historie ønsker jeg å gi tilhørerne nye tanker rundt det å mestre de utfordringer som kommer på en god måte. Det være åpen og raus på å dele mine erfaringer gir både noe å glede seg over og skaper håp. Og etter foredragene tar jeg meg god tid til å snakke med de som føler for det.

Målgruppe: 8.klasse – VGS elever, foreldremøter, kommuner, lag og foreninger.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 46 82 95 40
Mail: 
For mer informasjon se Facebook siden: Fra motgang til mestring

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 6 000 for enkeltforedrag, 8000,- for skole + foreldremøte. Reise og opphold kommer i tillegg.

Kim Maxine og Veronica Natalie

Vi har blant annet opplevd og erfart det å være barnevernsbarn, omsorgssvikt, barn av rusmisbruker, overgrep, hatt psykiske utfordringer og lignende. Vi er for åpenhet rundt barnevern og psykisk helse, og derfor har vi lyst å bidra i forhold til verdensdagen for psykisk helse.

I foredraget vårt tenker vi å bruke oss selv og det vi jobber med. Der vi blant annet forteller om at når man sliter psykisk så havner man ofte i en ond sirkel, der man ikke alltid klarer eller orker å gjøre de beste valgene ovenfor seg selv, verken i forhold til daglige valg og situasjoner, men også i forhold til andre. Man skape på en måte sin egen trygghetssone og klarer ikke da å se andre sine perspektiver. Dette er et stort tema som vi tenker er viktig å ta opp og vil sette fokus på. Men enda viktigere hva som kan være lurt i slike tilfeller å gjøre for seg selv eller for pårørende å gjøre for den som sliten. Dette er temaer vi tenker å prate om, men der vi vinkler inn årets tema for verdens dagen for psykisk helse, som er å være raus. Det å være raus ovenfor andre, men også at det er viktig ovenfor en selv.

Vi er veldig fleksible og tilpasser foredraget etter ønsker fra de som leier oss inn og etter alder, yrke eller gruppe som vi holder foredraget for.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 458 34 074 (Kim Maxine)
Tlf: 994 13 226 (Veronica Natalie)
Mail: 

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: Enkeltforedrag 6000,- + reise- og oppholdskostnader. Foredrag dag+ kveld 8000,- + reise- og oppholdskostnader.

Vi er mot andre, slik vi er mot oss selv – Angelica Bråten 

Når du vokser opp møter du mange mennesker på din vei som er med på å forme deg på både godt og vondt. Og i blant blir disse møtene avgjørende for hvordan du ser på deg selv og hvordan du føler deg innvendig. Årets tema under verdensdagen er «Raushet». Men, man kan ikke være raus mot andre når man ikke er raus med seg selv.

I min oppvekst møtte jeg mange voksne som forlot meg. Først ved adopsjon, så ved vold og senere ved likegyldighet. Flere ganger har jeg stått ved en korsvei der jeg kunne velge raushet eller sinne og hat. Jeg valgte som oftest det siste. «Ingen» var rause med meg, så hvorfor skulle de få raushet fra meg? Det var først når jeg som 16 åring begynne med å være raus med meg selv at livet mitt snudde. Først da så jeg de rundt meg som faktisk ønsket meg vel og gav av all sin raushet. Og det gav rom til kjærlighet som åpnet opp for å være raus mot andre. Slik begynte jeg å påvirke mitt liv på en positiv måte og det har gitt store muligheter for meg til å være meg selv i kjærlighet.

Kontaktperson: Angelica Bråten, tlf. 97722945
Web: www.bråtenmåten.no
Mail: 

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: Enkeltforedrag 6000,- + reise- og oppholdskostnader. Foredrag dag+ kveld 8000,- + reise- og oppholdskostnader.

«Vær raus – i hverdagen» – Heidi og Tolli Frestad

«Vær raus – i hverdagen» er et foredrag som handler om å sette pris på de vi har rundt oss. Vi er alle forskjellige og vi har alle våre særheter. Heidi og Tolli deler av sin erfaring som par på godt og vondt.

Tolli fikk en total kollaps i 2005. Heidi stod igjen med 3 små unger og en syk mann. Det de ikke visste var at de hadde flere år foran seg i møte med utfordringer for å komme ovenpå igjen. Hør dem fortelle om erfaringene om å være rause med andre samtidig som de hadde behov for raushet selv.

Tolli er utdannet diplomøkonom, og har spesialisering i personalledelse. Han har erfaring både som leder og mellomleder i ulike foretak. Han driver i dag sitt eget firma. Tolli jobber i tillegg med underholdning, skuespill, kurs, foredrag og har ellers vært leder i dusinvis av fritidsverv.

Heidi er utdannet og jobber i dag i helsesektoren. Hun har tidligere jobbet mange år som bedriftsleder i forskjellige yrker utenom helsesektoren. Heidi har også jobbet som koordinator, tilrettelegger for bedriftsturer og med festivalarrangement.

Hjemme har de 3 egne barn + 3 fosterbarn, alle i alderen 11-20 år.

Begge har sett innsiden av psykiatrien, og begge har sett at verdien av raushet både for seg selv og andre kan utgjør «mirakler».

Kontaktinformasjon:

Tlf: 940 28 577
Mail: 

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 6.500,- + reise- og oppholdskostnader

Tankemester

Psykisk helse er evnen til å mestre tanker, følelser og atferd, tilpasse seg endringer og håndtere motgang. Når forskere snakker om hva som gir god psykisk helse trekker de frem noen grunnpilarer: Et balansert kosthold, nok søvn, være i aktivitet, gode relasjoner og oppleve mestring.

Jeg vil påstå at den største utfordringen med psykisk helse er evnen til å mestre tanker.

Jeg vet hvilke vanskelige tanker barn, ungdom og voksne bærer på. I 2017 samlet jeg inn over 10 000 håndskrevede vanskelige tanker gjennom dette foredraget.

Foredraget inneholder ingen vanskelige ord eller forklaringer, og vi tester min oppskrift på hvordan du mestrer tanker i praksis.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 949 74 735
Mail:  
Nettside:  polfarer.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer: Enkeltforedrag 7 000,- + reise- og oppholdskostnader. Foredrag dag+ kveld 10 000,- + reise- og oppholdskostnader.

Miriam Neegaard & Håkon Lundblad Næsheim

I 2011 mistet Miriam lillebroren sin, og for å bearbeide sorgen begynte hun å skrive. ”Stormen og stillheten” er et litterært manifest og et minneskrift, en historie om sorg og om livet etterpå. I kjølvannet av bokutgivelsen har Miriam holdt en rekke foredrag om sorg, om det å leve i den og etter den, om det å starte på nytt.

Med utgangspunkt i Stormen og stillheten vil Miriam i samtale med Håkon ta et dypdykk inn i temaer som sorg, glede og søken etter mening når alt føles meningsløst. Hvordan akseptere at livet ikke alltid er rettferdig, og hvordan fylle opp tomrommet etter et tap med noe av verdi, er spørsmål som vil bli grundig behandlet i samtalen. Videre hvordan vi kan tilpasse oss endringer og slippe taket slik at vi blir i stand til å ta vare på oss selv og erstatte bekymringer med glede. Samtalen vil knyttes opp mot årets tema for verdensdagen: «Raushet».

Miriam er forfatter, sosiolog og rådgiver. Hun har jobbet med mange temaer innen psykisk helse, og jobber til daglig med fremme av pårørendes rettigheter, erfaringer og behov. Håkon er lege med erfaring fra bl.a. psykisk helsevern og rusfeltet. Han har i flere år jobbet frivillig med barne- og ungdomsarbeid i Norge og Kenya.

Samtalen tilpasses arrangørenes målgrupper.

Kontaktinformasjon:

Mail:  

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 7500,- + reise- og oppholdskostnader.

WeLG Foredrag – Wenche Larsen Gundersen

WeLG Foredrag drives av Wenche Larsen Gundersen. Wenche jobber frivillig som Fylkesleder i Mental Helse Vest Agder.

Jeg holder foredrag og konserter med psykisk helse og mestring som tema. Jeg lever med Post Traumatisk Stress lidelse etter en oppvekst som mobbeoffer, og store deler av voksenlivet med psykisk vold, ydmykelser og trakassering. Jeg har gått gjennom en stor livskrise, og var i 2014 innlagt ved Dalane DPS sin sengepost i 9 uker med alvorlig depresjon og utmattelse.

Raushet er årets tema, og engasjerer meg veldig! Raushet er så stort, og rommer veldig mye. Raushet er kjærlighet og omsorg til de som er rundt oss. Når vi viser raushet, så inkluderer vi hverandre i livet. Da deler vi sorger og gleder. Men det er også viktig å være raus mot seg selv. Vi lever i en hverdag hvor press kommer fra alle kanter. Alt skal være på stell til enhver tid. Når man klarer å vise raushet til seg selv, så frigjører man seg selv. Jeg har personlig gått gjennom en stor prosess på dette.  Mange brikker falt på plass i det øyeblikket jeg klarte å vise raushet mot meg selv.

Hun ønsker å dele sine erfaringer i foredrag, i tillegg til å synge/spille sanger som omhandler raushet.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 414 45 178

Mail:  

Fastpris til Verdensdagsarrangementer: 7.500,- + reise- og oppholdskostnader.

«Å se utenfor seg selv» – Eirik Lundblad

Eirik tar i dette foredraget utgangspunkt i egne livserfaringer, blant annet en utfordrende ungdomstid og tapet av sin egen mor da han var ung gutt, og deler raust av sin livshistorie, og hvordan utfordringer i eget har formet og preget hans livsvalg – på godt og vondt.

Eirik har de siste årene vært regelmessig ute av landet på nødhjelpsoppdrag for Røde Kors og Leger uten Grenser, og tar med seg erfaringer fra disse oppdragene inn i foredragene. Eirik har opprinnelig bakgrunn fra politiet, og har jobbet blant annet i Ungdomsavsnittet i politiet i Oslo og ved PST, og også hatt frivillige engasjement for barn og unge siden han selv var tenåring.

Eirik ønsker å ta årets tema på alvor og vil med sitt foredrag motivere tilhørerne til å løfte blikket og se sine omgivelser og medmennesker. Raushet handler om å gjøre godt for seg selv gjennom å gjøre gode ting for andre, men handler også om å være raus med seg selv og erkjenne sin egen sårbarhet.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 489 99 900
Mail: 
Nettside: odena.no

Fastpris for Verdensdagen-arrangementer: 7500,- for enkeltforedrag + reise – og oppholdskostnader.  Erfaringsmessig er det skoler og arrangører i nærheten av hverandre som booker, og jeg vil da kunne tilby foredrag til en redusert pris om man får til flere foredrag på èn dag. Moralen er: vi finner en løsning, ut fra hvordan økonomien deres ser ut 🙂

«Raushet er gull» – Oddvar Vignes

Raus med alle, unntatt deg sjølv? Dei fleste av oss kjenner til menneske som er rause med alle men som ikkje behandlar seg sjølv godt. Ein finn dei på jobben, på skulen, i idrettslaget eller tiggande på

gata. Rause, gode menneske, som ikkje er i stand til å gjere mot seg sjølv, det dei gjer mot andre. Kvifor er det slik?

«Raushet er gull» er eit foredrag om kvifor me som samfunn treng meir raushet. Pynta i ein humoristisk tone fortel Oddvar om korleis han måtte læra seg raushet på nytt. Høyr om konsulenten frå NAV som ikkje gav opp, fastlegen som opna kontoret etter stengingstid og familien som la alt til sides når sonen vart sjuk. Og ikkje minst, høyr om han som måtte læra seg at det ikkje hjalp å tenke på alle andre, om han ikkje brydde seg om korleis det gjekk med han sjølv.

Oddvar Vignes er ein erfaren foredragshaldar i tillegg til agronom og dagleg leiar i avis. Han er kjent frå kronikkar i Aftenposten, filmen «LEVE» på NRK og «Vårt lille land» på TV2.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 986 62 631
Mail: 
Nettside: vignesgravaaspreng.no

Fastprispris Verdensdagen: 7 500,- + reise- og opphalds kostnader

Henning Aarekol

Henning Aarekol, selvutnevnt ekspert i oppturer og nedturer, får det til å trekke i smilebåndet hos mange når han forteller om noen av sine erfaringer som festivalsjef, pubeier og ambulansesjåfør. Henning er utdannet sykepleier og relasjonsterapeut, og med en god dose livserfaring presenterer han troverdig og fargerikt hverdagshistorier med glimt i øyet.

Henning legger stor vekt på verdien av optimisme i foredragene sine. Vi er nødt til å senke skuldrene. Det er slik vi får det beste ut av hverdagen, enten vi er langt nede eller høyt oppe i utgangspunktet. Henning gir eksempler på hvordan forventninger er med på å styre resultatet av en opplevelse. Han mener det er viktig med stadige påminnelser om verdien av å tenke positivt, og at man selv spiller den viktigste rollen for hvorvidt en dag blir god eller dårlig. Foredragene er jordnære, motiverende og åpner øynene for hvordan man kan endre sin egen tankegang for å få mer ut av hverdagen.

Gjennom årene har Henning bidratt med kunnskap på flere forskjellige arenaer. Han har vært konferansier på Norway Cups kulturscene i 13 år og holdt foredrag og undervist for Pøbelprosjektet siden 2011. Han har reist rundt i Norge for Verdensdagen for psykisk helse, og holdt rundt 300 foredrag for bedrifter over hele landet.

Kontaktinformasjon:

Tlf.: 959 19 096
Mail:  
Nettside: dagenerdin.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 8 000,- + reise- og oppholdskostnader

Ingrid Bruun

«Ingrid formidler et utrolig viktig tema og gjør det på en gripende og sterk måte. Hun har en utrolig god formidlingsevne, så dette er verdt å få med seg.» – Publikum, Lier

Ingrid Bruun er 24 år gammel og bosatt i Oslo. Hun har jobbet som foredragsholder innenfor psykisk helse siden 2012. I tillegg har hun sertifisering i positiv psykologi og jobber på frivillig basis som

helseansvarlig og coach i flere frivillige organisasjoner, som Mental Helse Ungdom og Venn1 i regi av Mental Helse. I tillegg har hun vært leder for Mental Helse Ungdom Nedre Buskerud fra 2014 til 2018, og er sentralstyremedlem i Mental Helse Ungdom.

Gjennom sitt Verdensdag foredrag formidler Ingrid på en sterk og personlig måte magien med raushet, relatert til årets Verdensdag tema #værraus. Hvordan du gjennom å være raus kan redde andre sitt liv. Ikke minst hvordan du gjennom å være raus med deg selv, kan bedre ditt eget liv. Et foredrag til inspirasjon og ettertanke.

I en alder av 12 år var det kun én ting Ingrid Bruun gledet seg til. Det var å dø. I en alder av 17 år prøvde Ingrid seg på sitt fjerde selvmordsforsøk, men døden var ikke for henne. På en gripende måte formidler Ingrid det å gå fra dødsglede til livsglede. Takket være raushet fra menneskene rundt henne. Takket være en venninne som stod på døren. Takket være en raushet fra en lærer.

Ingrid Bruun er allerede en erfaren og profesjonell foredragsholder som har begynt å få en imponerende oppdragsportefølje. Fornøyde oppdragsgivere trekker særlig frem hennes evne til å engasjere og inspirere både yngre og eldre publikum med sin innlevelse, troverdighet og gode struktur på foredragene.

Kontaktinformasjon:

Mail: 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 9 000,- + reise- og oppholdskostnader

Per Christian Ellefsen 

Per Christian Ellefsen er ansatt ved Nationaltheatret, og har arbeidet som skuespiller i 40 år. Han har også spilt i en rekke filmer, der ”Elling” filmene definitivt er de mest kjente. De siste 10 årene har Ellefsen også holdt en rekke foredrag og seminar hvor han generøst deler sine erfaringer fra eget liv som skuespiller og privatperson. Han legger vekt på dialogen under sine foredrag, og skreddersyr gjerne vinklingen etter de han holder foredrag for.

En sjenerøs time med skuespiller Per Christian Ellefsen, der han vil  inspirere deg å vise hva raushet kan gjøre med deg og de du er raus med.

Kontaktinformasjon:

Mail: 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader

«Velg å være en daglig gleder» – Heidi Klefstads

«Velg å være en daglig gleder» Heter Heidi Klefstads foredrag. Hun kaller seg selv profesjonell gledesspreder der hun snakker om hverdagsphilosofi, der hun snakker om å gjøre det beste ut av dagen, teamet og livet.

Hun byr på selv så det blir masse latter og litt alvor. Hun bruker sine opp og nedturer som eksempel. Foredraget blir best når det varer 1,5-2 timer.

Alle blir «sertifiserte» Daglig Gledere etter endt foredrag og alle får pins som minner en på hva det handler om, og glede seg selv og andre.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 926 88 181
Mail: 
Nettside: dagliggleder.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader

«Glede og raushet» – Arnt Sæther

Foredraget er mer preget av gode spørsmål enn av bastante svar. Mer preget av undring og ydmykhet, enn av kjappe løsninger.

Det blir stilt grunnleggende spørsmål om glede. Kan det hende at du ikke vet hva glede er, og at du bommer på gleden i hverdagen? Hva er glede egentlig? Kan det hende at du er mer glad enn du er klar over? Hvem er ansvarlig for at du er glad? Hvordan gjør du deg selv glad? Hvordan skaper du glede i ditt eget liv? Dette er noen av spørsmålene som det reflekteres over i glede og godt samvær.

Arnt holder foredrag for små grupper (4-5 personer) og for store grupper og konferanser (ubegrenset antall). Foredragets varighet er valgfritt og tilpasses ditt behov. Vi leverer alt fra korte innslag, til mange timer eller over flere dager.

Arnt slet med manglende livslyst, opplevelse av meningsløshet og depresjoner, og måtte finne en vei tilbake til Livet. I dette foredraget deler han sin vei, IKKE som DIN vei, men til inspirasjon for at du skal finne din. Sliter du inni deg, så IKKE gi opp! Fortsett å lete, fortsett å undersøke, fortsett å lese, fortsett å søke, fortsett å lytte, fortsett å lære, fortsett, fortsett! Fortsett!! Det er en vei for deg også. En vei som er BARE din! Som bare du kan gå.

Den gangen var jeg ulykkelig og levde et liv i uro og utilfredshet. I dag kan jeg med hånden på hjertet si at jeg lever i og fra Gleden, med en grunnleggende indre ro og tilfredshet. Jeg deler gjerne med deg.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 90 18 09 81
Mail: 
Nettside: happiator.no

Gledesprosjekt: sharesomehappiness.com

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader.

«Hvem blir andre i møte med deg?» – Bianca Simonsen

Vi mennesker ser ikke verden slik den er men slik VI er» Det gir både glede og utfordringer. Et av de viktigeste verktøyene vi har for å skape et rausere samfunn, er undring og nysgjerrighet i stedet for sannheter og absolutter. Raushet kan trenes. Ofte betyr det å stoppe opp når du kjenner motstand i deg mot andre mennesker, kulturer, skikker, språk, verdier, meninger og i møte med deg selv.

Undring kan være vanskelig, ofte fordi frykt, gamle vaner og fordommer sitter så dypt i oss. Dette foredraget vil utfordre, skape glede og latter i møte med dette viktige teamet. Ikke minst stille det store spørsmålet hvem blir andre i møte med deg? Et perspektiv og en egenrefleksjon vi sjelden bruker tid på.

Dette er historien om hvordan ingenting er forgjeves, hvordan raushet og kjærlighet til livet, seg selv og andre igjen kan føre til et meningsfylt liv. Dette er et foredrag som garantert vil få deg til å le, nikke gjenkjennende og bli berørt.

Bianca er bestselgende forfatter, vinner av årets nykommer, kurs og foredragsholder, programleder i podcasten Snakk Om, barnevernspedagog og veileder. Blogger på Hverdagsheltinne.no samt eier av firmaet «Gjør en forskjell AS». I 2012 ble Bianca bestselgende forfatter og hennes historie ble kjent for det norske folk gjennom boken «Etter verdens ende – en historie om å velge livet». Hun opplevde som 31 åring sitt livs største utfordring da mannen hun elsket tok sitt eget liv, og hun ble enke og alenemor til tvillinggutter og fosterbarn.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 932 15 650
Mail: 
Nettside: gjorenforskjell.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader.

Adil Khan

Multikunstner, vinner av Dansefeber 2006, programleder for Adils Hemmelige Dansere, og tidligere Norske Talenter dommer.

Adil Khan (33) vokste opp i Oslo Vest med utenlandske foreldre som ønsket at han skulle lykkes i det norske samfunnet. Danseren har siden stått på flere scener både TV, film og teater. Hans foredrag handler om motgang, utenforskap, tilhørighet, inkludering, mestring, selvverd, mot og kjærlighet. Kan man snu motgang i sitt liv om til en styrke?

Adil forteller hvor viktig raushet, tilhørighet og sårbarhet er for den psykiske helse. Foredraget passer godt til 10. klasse samt videregående skoler.

Kontaktinformasjon:

Mail: 
Nettside: adil.no

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader.

«Ta deg sjøl på alvor» – Trond Haukedal

Psykolog, foredragsholder og forfatter Trond Edvard Haukedal er 60 år. I tillegg til over 32 års erfaring som klinisk psykolog har han også 10 års ledererfaring som senterleder i kjøpesentre og som annonsesjef i Bergens Tidende.

Han har i over 23 år reist land og strand rundt for å formidle  ”menneskekunnskap”, og er kåret til både årets foredragsholder og årets kursholder i Norge. Han fikk hedersprisen i 2011; den mest prestisjefylte prisen som gis til foredragsholdere i Norge. I 2009 skrev han ”Solstråleboken” som har solgt hele 35.000 eksemplarer og er Norges ledende bok i positiv psykologi. I 2014 gav han ut «Boken om høysensitivitet» i Norge og i 2015 kom den ut i Danmark.  Tronds varemerke er kombinasjonen av faglig tyngde og en humoristisk og konkret fortellerstil gjerne betegnet som «storytelling», kombinert med mengder av positiv energi.

«Du trenger raushet like mye som alle andre….» Er et inspirasjonsforedrag om hvordan oppleve en hverdag i godt selskap – ditt eget !

Kontaktinformasjon:

Tlf: 958 09 544
Mail: 

Fastpris til Verdensdagarrangementer: 10 000,- + reise- og oppholdskostnader.

Vi har også mottatt et forslag fra Talerlisten over foredragsholdere som kan passe til et Verdensdagen arrangement. Her finner dere flere tips:

Anita Fevang

Tittel/profil: Sosiolog, lektor og leder.
Snakker om: Å bli verdsatt på jobben, skolen, hjemme og i barnehagen – både for voksne og unge.
Bosted: Vestfold
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/anita-fevang/

Ann Jeanette Heitmann

Tittel/profil: Familieterapeut.
Snakker om: Foreldrerollen, kommunikasjon med tenåringer og utvikling av et godt selvbilde.
Bosted: Buskerud
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/ann-jeanette-heitmann/

Caroline Marita Omberg

Tittel/profil: Rådgiver innen seksuell og emosjonell helse.
Snakker om: Sex, selvfølelse, emosjonell intelligens, #Metoo.
Bosted: Oslo
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/caroline-marita-omberg/

Christina Grefsrud-Halvorsen

Tittel/profil: Journalist, brennende engasjement for barn.
Snakker om: Kroppspress blant unge, vennskap og mobbing i barnehagen.
Bosted: Vestfold
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/christina-grefsrud-halvorsen/

Dan Are Lykke Larsen

Tittel/profil: Født med Cerebral parese.
Snakker om: ”Ingen er like, men det skal finnes plass til alle” / være stolt av den man er.
Bosted: Buskerud
Mer informasjon https://talerlisten.no/profil/dan-are-lykke-larsen/

Grete Kvalheim

Tittel/profil: Spesialrådgiver psykososial beredskap.
Snakker om: Ungdom, nettvett, grooming og forebygging av overgrep.
Bosted: Rogaland
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/grete-kvalheim/

Guro Brakestad

Tittel/profil: Familieterapeut-psykisk helse og livsmestring.
Snakker om: «Fordi du er viktig» – å sette grenser for seg selv og andre.
Bosted: Rogaland
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/guro-brakestad/

Jonas Topnes Jørgensen

Tittel/profil: Transkjønnet.
Snakker om: Å være født i feil kropp, identitet og tilhørighet.
Bosted: Stavanger
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/jonas-topnes-jorgensen/

Kari Løvendahl Mogstad

Tittel/profil: Lege, forfatter og samfunnsdebattant.
Snakker om: ”Kroppsklemma”, hvorfor jager vi etter perfeksjon? For ungdom og voksne.
Bosted: Trøndelag
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/kari-lovendahl-mogstad/

Nichlas Halvorsen

Tittel/profil: Tidligere mobbeoffer.
Snakker om: Forebygging av mobbing, et foredrag basert på egne opplevelser.
Bosted: Vestfold
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/nichlas-halvorsen/

Pia Seeberg

Tittel/profil: PT, mental trener og blogger.
Snakker om: Hodet som den viktigste muskelen av alle, samspillet mellom mental og fysisk trening.
Bosted: Oslo
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/pia-seeberg-pt-pia/

Roger Kvaløy

Tittel/profil: Coach, kjent fra TV2-serien ”Sykt Perfekt ”.
Snakker om: Psykiske lidelser, stress og angst, både for ungdom og voksne.
Bosted: Trøndelag
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/roger-kvaloy/

Vegard Hjelmen

Tittel/profil: Fra mobbeoffer til motivator.
Snakker om: Hvordan han gikk fra å være mobbeoffer til å bli en motivator.
Bosted: Oslo
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/vegard-hjelmen/

Øivind og Jeanette Flagstad

Tittel/profil: Rusmisbruker og pårørende.
Snakker om: Hvordan rusmisbruker berører og påvirker en hel familie.
Bosted: Akershus
Mer informasjon: https://talerlisten.no/profil/oivind-jeanette-flagstad/

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Lag markering