Snarveier

En familie med minoritetsbakgrunn sitter rundt et bål i skogen og lager mat.
Norsk Friluftsliv/Wanda Natalie Nordstrøm

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, større fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner.

Ønsker du å lage en markering som inneholder tur og mat, samarbeider vi nå med Norsk Friluftsliv  om kampanjen Turmat fra hele verden.  Vi gir støtte på inntil kr 3.000,- til 40 arrangører.

Prioritert målgruppe er personer med innvandrerbakgrunn, men turen/arrangementet kan være åpent for alle. Passer for alle som vil arrangere en tur med mat. Som for eksempel turgrupper, frivilligsentraler, foreninger, og kommunearrangement.

Søknaden på Turmat-pakken skal inneholde korte svar på følgende: 

• Hvem er ansvarlig for arrangementet?
• Hvor mange skal delta?
• Hvilken dato skal det gjennomføres, og hvor skal dere være?
• Hva skal dere gjøre?
• Hvilken matrett skal dere lage, eller hvilke kulturer er maten inspirert av?
• Omtrent hvor mye penger beregner dere å bruke på mat (og nødvendig utstyr)?

Søknader sendes Norsk friluftsliv på e-post tonje@norskfriluftsliv.no og de åpner for søknader 01. juni. Søknadene blir fortløpende behandlet ihenhold til kriteriene.

Kriterier:

  • Gjennomføres i perioden 21.september til og med 18.oktober, uke 39 til og med 42.
  • Friluftsaktivitet for/med en multikulturell gruppe.
  • At man lager en matrett fra en utenlandsk kultur som er tilberedt og spist ute.
  • Det skal opplyses om at arrangementet er et samarbeid mellom Verdensdagen for psykisk helse og Norsk Friluftsliv.

Har du spørsmål? Kontakt tonje@norskfriluftsliv.no 

 www.norskfriluftsliv.no

www.turmat.no

Er ikke Turmat-pakken for deg? Da kan du for eksempel bestille Storbypakken eller Kaffepakken.

Norsk Friluftsliv/Wanda Natalie Nordstrøm

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering