Snarveier

En familie med minoritetsbakgrunn sitter rundt et bål i skogen og lager mat.
Norsk Friluftsliv/Wanda Natalie Nordstrøm

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi økt helse, større fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Ønsker du å lage en markering som inneholder tur og mat samarbeider vi nå med Norsk Friluftsliv om kampanjen turmat. Vi gir støtte på 3000,- til 60 arrangører. Målgruppen er personer med innvandrerbakgrunn. Passer for turgrupper, frivilligsentraler, foreninger, kommunearrangement.

Informasjon om hvordan man søker om Turmat-pakken kommer. Vi åpner for søknader 01. juni.

Er ikke Turmat-pakken for deg? Da kan du for eksempel bestille Storbypakken eller Kaffepakken.

Norsk Friluftsliv/Wanda Natalie Nordstrøm

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering