Snarveier

Vær konkret i henvendelsen, så blir det enklere for bedriftene å si ja.

Her er tips til hvordan gå fram:

  • Last ned malen for sponsorbrev og tilpass søknaden til deres arrangement.
  • Print ut søknaden i X antall eksemplarer og send ut til potensielle sponsorer.
  • Henvend dere til så mange sponsorer som mulig. Mange små summer blir raskt et solid beløp.
  • Om anledning, be om en avtale og å få snakke med daglig leder. Fortell først kort om arrangementet og hvorfor du har valgt å oppsøke nettopp den sponsoren. Virker vedkommende interessert, gir du dem et eksemplar av sponsorbrevet. Sørg for at de kan kontakte deg, og besøk gjerne bedriften senere dersom de vil ha betenkningstid.
  • Ikke alle bedrifter kan bidra økonomisk, men kanskje de kan bistå med andre tjenester eller varer?

 

Last ned : Sponsorbrev mal

Her er et lite utvalg av lokale sponsorer dere bør ta kontakt med. Husk at alle bedrifter i det lokale næringsmiljøet er potensielle sponsorer.

Coop
«Bredde, mangfold og omtanke er viktig for Coops sponsorvirksomhet»
Les mer om Coops Sponsorvirksomhet her.

Lokale sparebanker 
Ta kontakt med din lokale sparebank.

Lokale og regionale kraft- og energiselskaper
BKK –Vestlandets største kraftselskap: «Vi får veldig mange henvendelser om å støtte forskjellige kulturaktiviteter og andre fritids- og samfunnsnyttige tiltak som er med på å gjøre lokalsamfunnet levende.»
Les mer om BKKs sponsorprogram her.

Lokale bedrifter
Dagligvarebutikker, malermesterfirma, blomsterforretninger osv.

Andre lokale organisasjoner/stiftelser:
Rotary – www.rotary.no
Lions  – www.lions.no
Norske kvinners sanitetsforening – www.sanitetskvinnene.no
Bygdekvinnelaget – www.bygdekvinnelaget.no
Kiwanis – www.kiwanis.no
Røde Kors – www.rodekors.no

Her kan du søke opp stiftelser i Norge: lottstift.no

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering