Snarveier

Kosthold og psykisk helse

Kosthold og psykisk helse henger tett sammen. Å spise sunt og variert er med på å bygge god psykisk helse. Flere studier viser at et høyt frukt- og grøntinntak er assosiert med god psykisk helse. En sunn matpakke og høyt inntak av frukt og grønt på skolen gir et bedre læringsmiljø og elever som trives.

Mange skoler ønsker å servere noe å spise i forbindelse med sin markering av Verdensdagen og vi ønsker å gjøre det enkelt å markere dagen med servering som bidrar til å rette fokus på sammenhengen mellom god psykisk helse og kosthold.

Verdensdagen, i samarbeid med Skolefrukt.no, kan nå tilby gratis frukt til de første 50 skolene som melder sin interesse. Eneste krav er at skolen din allerede abonnerer på Skolefrukt i dag.

Bildekilde: frukt.no

Hva må skolen gjøre

1. Skolen må delta i skolefruktordningen per i dag.

2. Planlegge og gjennomføre en markering av Verdensdagen for psykisk helse i perioden uke 39-42.

3. Registrere bestilling ved å registrere markering i kalenderen på verdensdagen.no. Registreringen åpner 01.august.

Ved praktiske spørsmål, som leveranse, kan en ringe 648 50 900. Spørsmål rundt registrering i kalenderen kan sendes til info@verdensdagen.no

Eksempel på markering

På Haugenstua skole startet de dagen med kaffe og frukt til elever og lærere. Det ble delt ut materiell fra Verdensdagen og ønsker om en god start på dagen. Videre ble dette temaet tatt opp av skolepsykolog og helsesykepleier. De besøkte klassene og snakket om psykisk helse og årets tema «gi tid», i tillegg hadde lærerne økt fokus på psykisk helse. Haugenstua skole benyttet seg av samarbeidet mellom Verdensdagen og Skolefrukt og fikk gratis frukt til sin markering.

Om Skolefrukt.no

Skolefrukt er et tilbud til alle norske grunnskoler om å abonnere på frukt og grønnsaker. Det kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommune, skole, FAU eller andre. Staten subsidierer kr 1,50 per frukt/grønnsak.

Les mer om Skolefrukt og råd Skolefrukt har fått fra helsemyndigheten ang trygg utlevering av Skolefrukt her.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering