Snarveier

Foto: Mental Helse, Venn 1

Barnehagen og skolen spiller en sentral rolle i den psykisk folkehelsen, både på samfunnsnivå og for den enkelte. Det er et sted å lære og et sted man bygger relasjoner, knytter bånd og lærer om seg selv og andre. Psykiske plager er en av de vanligste årsakene til frafall i videregående opplæring og arbeidslivet. Både menneskene og samfunnet tjener på at unge fullfører skolen.

I dag har 180 000 barn psykiske vansker av en slik karakter at det forstyrrer deres hverdag i skole eller barnehage. 135 000 barn har en forelder med alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig alkoholmisbruk. Barnehagen og skolen er en arena der åpenhet og informasjon om livets mørkere sider er nødvendig. Professor Arne Holte, er en av de som trekker frem verdien av forebyggende arbeid. Han, og flere med han, mener forebygging er svaret på hvordan man skal møte utfordringen. Eksempler er kurs i depresjonsmestring, belastningsmestring og antimobbeprogram. Fra psykologer oppfordres det til å satse bredt på psykisk helse i barnehager og skoler.

«Slik bygger vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi.» – Arne Holthe, professor emeritus i helsepsykologi

Marker Verdensdagen på skolen

Rundt 60 prosent av alle som markerer Verdensdagen for psykisk helse er skoler og barnehager. Takk for den viktige jobben dere gjør hver eneste dag! Denne artikkelen gir en oversikt over undervisningsopplegg og samarbeidspartnere som kan brukes av skoler og barnehager i forbindelse med Verdensdagen.

Vet du allerede hvordan dere skal markere? Registrer markering

Kort fortalt – filmer om psykisk helse

YouTube-kanalen Kort fortalt inneholder  flere filmer om psykisk helse og livsmestring, tilpasset barn og unge i skolen. Filmene er et samarbeid mellom Mental Helse, NRK skole, Blå Kors, Høgskolen Innlandet, TV Intern og blir støttet av Utdanningsdirektoratet og Extrastiftelsen.

Se filmene fra Kort Fortalt

Foredrag med Marius Løken

Vi har gleden av å tilby det digitale foredraget «Snu motgang til medgang» med Marius Løken gratis til 60 ungdoms- og videregående skoler til Verdensdagen for psykisk helse 2021.

Foredraget er en reise i psykisk helse. Den starter med Marius sin beretning om hvordan han kom seg på bena igjen etter Halloween-drapet på Bislett høsten 2011 (20 knivstikk, 11 dager i koma og 3 operasjoner). Marius fokuserer på de mest grunnleggende verktøyene man må ha på plass for å holde psyken god eller for å snu en negativ periode. Foredraget serveres med mye energi, balanserende humor og glimt i øyet.

Det digitale foredraget tilbys gratis til 60 ungdoms- og videregående skoler i hele landet. Marius tilbyr også rabatterte priser for både digitale og fysiske foredrag i kampanjeperioden uke 39-42. Ta kontakt gjennom nettsiden hans og marker henvendelsen med Verdensdagen 2021.

Venn1 – undervisningsprogram i psykisk helse

Mental Helse tilbyr undervisningsprogrammet Venn1 – grunnkurs i psykisk helse. I år tilbys Venn 1 gratis til alle skoler som markerer Verdensdagen for psykisk helse.

Kurset er landsdekkende og tilpasset 8-10. klasse og videregående skole. Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, og bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd. På kurset får elevene grunnleggende kunnskap og verktøyer om psykisk helse, mestringsstrategier, hvordan takle stress og kriser, depresjon og selvmordstanker og hvor man kan få hjelp.

Kurset blir holdt av unge instruktører som formidler egne erfaringer om psykisk helse og trygt engasjerer elevene i diskusjon rundt temaet. Kurset holdes klassevis for grupper på inntil 30 elever, over to sammenhengende skoletimer (1,5 timer).

I samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse tilbyr vi en gratis kortversjon på 1 time tilpasset større forsamlinger. Her vil en av våre instruktører holde et kort foredrag om psykisk helse og fortelle om egne erfaringer med psykiske helseplager i ungdomstiden.  Som et alternativ til fysisk besøk, så tilbyr vi også Venn1 over Teams. Her får elevene samme type undervisning, men på Teams i eget klasserom eller hjemmefra. Undervisningen varer i 1 time og elevene deltar aktivt i chatten. Vi kommer gjerne på virtuelt klasseromsbesøk!

Les om Venn1 og bestill besøk til din skole

POFU – Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge

POFU består av psykologistudenter som underviser i psykisk helse på ungdomsskoler, videregående skoler og andre arenaer der ungdom er. Besøk fra POFU er gratis, og de underviser hovedsakelig i områdene rundt Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. 

Undervisningen går ut på at to psykologistudenter tar klassen og deres lærer gjennom temaene:

 • Psyken vår
 • Gode hverdagsvaner
 • Når problemene blir for store eller for mange

Undervisningen varer i tre klokketimer og består av miniforedrag, film, gruppeoppgaver, klassediskusjoner, lek, og øvelser individuelt og i plenum.

Undervisningen får svært gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. Høsten 2020 vurderte 9 av 10 elever undervisningen som ‘bra’ eller ‘veldig bra’. Blant svarene på spørsmål om hva det viktigste ungdommene har lært er:

 • At du aldri er alene om å føle noe
 • At gode hverdagsvaner er viktig
 • At alle har rare tanker
 • At det er greit å ikke alltid ha det bra

Se POFUs nettside for å bestille undervisning.

Go’ nok – workshop for skoler  

Go´nok er et sosialt entreprenørskapsprosjekt og en ideell organisasjon som jobber for å fremme tidlig innsats og livsmestring i skolen.  De tilbyr workshops hvor dialogen er sentrert rundt barn og unges selvfølelse. Go’nok sitt mål er å få en god dialog rundt disse viktige temaene.

Workshopen varer i 2 timer og er en interaktiv læringsprosess og dialog. Maks 30 elever per gruppe.

Temaer:

 • Livsmestring i praksis
 • Lære forskjellen på selvfølelse og selvtillit
 • Styrke egen selvfølelse
 • Empatiforståelse

Alle kursholderne er sertifisert av Go’nok-organisasjonen. Alle er også sertifiserte Diameta-kursholdere og har relevant faglig utdanning og kompetanse for å arbeide med barn og ungdom.

Pris: 5000 kr for Verdensdagsarrangement + reisekostnader. Foredrag med organisasjonsleder koster 10 000, men kan til gjengjeld ha flere klasser/trinn samtidig. Foredraget er på cirka 1 time. Alt overskudd fra foredrag går til å sponse flere workshops ut i skolen.

Les mer om Go’ Nok og bestill workshop

Undervisningsopplegg fra Voksne for barn

Organisasjonen Voksne for barn har laget et pedagogisk opplegg for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående som kan brukes på Verdensdagen for psykisk helse. Opplegget er tilpasset en skoletime og tar utgangspunkt i årets tema. Opplegget er et verktøy for lærere til bruk i klassen og er en enkel og fin måte å jobbe med psykisk helse. Bruk den gjerne alene eller sammen med dine andre aktiviteter på Verdensdagen for psykisk helse.

Materiell knyttet opp mot årets tema; Livet under og etter en pandemi, følg opp! kommer nærmere markeringsperioden til høsten.

Last ned fjorårets undervisningsmaterialet her.

Foredragsholdere

Vi vet at mange arrangører ønsker å få tips til gode og relevante foredragsholdere til deres arrangement. Vi har derfor inngått samarbeid med flere firmaer som formidler dyktige foredragsholdere. Foredragsholderne på listen har samtykket til en fastpris til arrangement i kampanjeperioden som er fra uke 39-42.

Se hele listen over foredragsholdere her.

Skoleorientering

Fysisk aktivitet er med på å styrke den psykiske helsen, og med å delta på et #hjerteløp kan vi gjøre en innsats for begge to og vise at vi bryr oss om hverandre. Alle klubber som har kart på www.skoleorientering.no oppfordres til å tegne en orienteringsløype  eller lage et linjeorienteringstilbud som tilbys skolene. Løypa/linja former et hjerte.

For å delta kan du enten finne et hjerteløp via din lokale orienteringsklubb, mange blir lagt ut på mosjon.net. Da kan du laste ned en løype og gjennomføre den når du selv vil innenfor perioden, eller delta om laget organiserer felles oppmøte. Om det ikke er et hjerteløp der du bor kan du lage ditt eget ved å henge ut poster formet som et hjerte, markere disse på et kart som andre kan finne. Kanskje du vil lage et eget skattekart formet som et hjerte?

Les mer om #hjerteløp 

Norsk kulturskoleråd

Verdensdagen samarbeider med Norsk kulturskoleråd, som oppfordrer sine medlemmer til å markere Verdensdagen. Ta kontakt med en kulturskole i ditt nærområde for et samarbeid.

Klikk her for en oversikt over alle kulturskolene i Norge.

Lions

Verdensdagen samarbeider med Lions, og de brenner for for barn og unge. Kontakt den lokale Lions i nærheten av deg for et samarbeid.

Klikk her for å komme til Lions sin hjemmeside.

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering