Snarveier

Rundt 60 % av alle som markerer Verdensdagen for psykisk helse er skoler og barnehager. Takk for den viktige jobben dere gjør hver eneste dag! Denne artikkelen er ment som en oversikt over undervisningsopplegg og samarbeidspartnere som kan brukes i forbindelse med Verdensdagen. Undervisningsoppleggene er tilpasset skoler og barnehager.

Dersom du ønsker tips til konkrete markeringer, kan du sjekke ut denne siden.

Venn1 – undervisningsprogram i psykisk helse

Mental Helse tilbyr undervisningsprogrammet Venn1 – grunnkurs i psykisk helse. Dette kurset er landsdekkende for 8-10.klasse og VGS studenter. Venn1 er et helsefremmende og forebyggende grunnkurs i psykisk helse for unge, og bygger på verdier som anerkjennelse, empati, forståelse, samhørighet, og likeverd. På kurset får elevene grunnleggende kunnskap og verktøyer om psykisk helse, mestringsstrategier, hvordan takle stress og kriser, depresjon og selvmordstanker og hvor man kan få hjelp.

Kurset blir presentert av unge instruktører som formidler egne erfaringer om psykisk helse og trygt engasjerer elevene i diskusjon rundt temaet. Kurset holdes klassevis for grupper på inntil 30 elever, over to sammenhengende skoletimer (1.5t).

I samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse tilbyr vi en kortversjon for større forsamlinger med 1 time varighet. Her vil en av våre instruktører holde et kort foredrag om psykisk helse og dele egenerfaring med psykiske helseplager i egen ungdomstid.

Fordi det kan være vanskelig å reise grunnet covid-19 har vi blitt nødt til å tenke nytt. Derfor tilbyr vi nå også Venn1 over teams. Her får elevene samme Venn1 undervisning, men på teams i eget klasserom eller på hjemme undervisning. Undervisningen går over 1t og elevene deltar aktivt i chatten. Vi kommer gjerne på virtuelt klasseroms besøk!

I 2021 tilbys Venn1 gratis til arrangører av Verdensdagen for psykisk helse markeringer.

Les mer om Venn1 på deres hjemmeside her.

Benytt gjerne Venn 1 sitt kontaktskjema om du ønsker besøk til din skole.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 940 81 937
Mail:  veronica.pedersen@mentalhelse.no

MiR – samtaleverktøy for forelder og voksne med flerkulturell bakgrunn

Undervisningsopplegget er tilpasset alle arenaer hvor voksne med flerkulturell bakgrunn møtes og kan brukes i voksenopplæringen, frivilligsentraler og foreninger hvor folk med ulik kulturell bakgrunn møtes. Opplegget er delt inn i seks deler hvor vi beregner 20-25 minutter på hver del. Bruk alle temaene, eller velg ut noen. Formålet med samtaleverktøyet er:

 • Å gi deltakerne økt kunnskap om:
  • Hvilke faktorer som bidrar til god psykisk helse.
  • Hva de selv kan gjøre i sin hverdag for å bidra til god psykisk helse for seg selv og sine nærmeste.
  • Hvorfor det er viktig med vennskap og hvordan man kan få venner i voksen alder i Norge.
  • Hvordan de bedre kan forstå sine barns hverdag i Norge
 • Å skape et rom for dialog omkring et tema som er tabubelagt i mange kulturer.
 • Å skape bevissthet rundt Verdensdagen for psykisk helse som en internasjonal FN-dag.

Samtalemateriell for foreldre med innvandrerbakrunn og flyktninger – Verdensdagen for Psykisk Helse

 

POFU – Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge

POFU består av psykologistudenter som underviser i psykisk helse på ungdomsskoler, videregående skoler og andre arenaer der ungdom er. Undervisningen går ut på at to psykologistudenter tar klassen og deres lærer gjennom temaene «Psyken vår», «Gode hverdagsvaner» og «Når problemene blir for store eller for mange». Undervisningen varer i tre klokketimer og består av miniforedrag, film, gruppeoppgaver, klassediskusjoner, lek, og øvelser individuelt og i plenum.

Undervisningen får svært gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. Høsten 2020 vurderte 9 av 10 elever undervisningen som ‘bra’ eller ‘veldig bra’. Blant svarene på spørsmål om hva det viktigste ungdommene har lært er:  «At du aldri er alene om å føle noe», «At gode hverdagsvaner er viktig», «At alle har rare tanker» og «At det er greit å ikke alltid ha det bra».

POFU underviser hovedsakelig i og rundt Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Ved kapasitet kan vi også undervise lengre unna. For å bestille undervisning og for andre henvendelser se vår nettside pofu.no.

Besøk fra POFU er gratis

Kontaktinformasjon:

Mail: elise.pofu@gmail.com
Les mer om POFU på deres hjemmeside her.

GO’ NOK – Workshop for skoler  

Go´nok er et sosialt entreprenørskapsprosjekt og en ideell organisasjon. Vi jobber for å fremme tidlig innsats og livsmestring i skolen. Dette er forebyggende psykisk helsearbeid. Go´nok jobber for en generell holdningsendring i samfunnet og å vise bedrifter viktigheten og verdien av å ta samfunnsansvar.

Go’nok Workshop er bygd opp rundt tanken om at å styrke barn og unges selvfølelse er det viktigste man kan gjøre forebyggende for videre livsmestring.

Go’nok sitt mål er å få en god dialog rundt disse viktige temaene, samt bruke Go´nok verktøy for å styrke egen selvfølelse som elevene får med seg hjem.

Go´nok workshop er 2 timer i klassen, og består av:

 • Interaktiv læringsprosess og dialog
 • Livsmestring i praksis
 • Lære forskjellen på selvfølelse og selvtillit
 • Styrke egen selvfølelse
 • Empatiforståelse

Go’nok mener at dialogen og verktøyet vil føre til at elevene selv reflekterer over dette og at de da vil få en dypere forståelse.

Go´nok workshopholdere er sertifisert av Go´nok organisasjonen. Alle er også sertifiserte Diameta kursholdere og har relevant faglig utdanning og kompetanse for å arbeide med barn og ungdom.

Antall elever: Maks 30 (best klassevis)

Tidsbruk: 2 timer

Pris: 5000,- for Verdensdagsarrangement + reisekostnader.

Workshop kan også holdes som foredrag. Da holdes det kun av en organisasjonsleder, prisen er 10.000,-, men kan til gjengjeld ha flere klasser/trinn samtidig. Foredrag er på ca 1 time.

Vi holder også Go’nok foredrag for bedrifter, kommuner, FAU, og andre – alt overskudd fra foredrag går også til å sponse flere workshops ut i skolen.

Kontaktinformasjon: helene@gonok.no

Nettsidewww.gonok.no

Undervisningsopplegg fra Voksne for barn

Organisasjonen Voksne for barn har laget et pedagogisk opplegg for barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående som kan brukes på Verdensdagen for psykisk helse. Opplegget er tilpasset en skoletime og tar utgangspunkt i årets tema.

Opplegget er et verktøy for lærere til bruk i klassen og er en enkel og fin måte å jobbe med psykisk helse. Bruk den gjerne alene eller sammen med dine andre aktiviteter på Verdensdagen for psykisk helse.

Materiell knyttet opp mot årets tema; Livet under og etter en pandemi, følg opp! kommer nærmere markeringsperioden til høsten.

Last ned fjorårets undervisningsmaterialet her.

 

Kort fortalt – videoer om psykisk helse

YouTube kanalen «Kort fortalt» inneholder filmer om psykisk helse og livsmestringer. Filmene er ment som et undervisningsverktøy for det nye tverrfaglige temaet: folkehelse og livsmestring som skal inn i skolene fra og med 2020 og som kort introduksjon til temaer innenfor psykisk helse.

Filmene er et samarbeid mellom Mental Helse, NRK skole, Blå Kors, Høgskolen Innlandet, TV Intern og blir støttet av Utdanningsdirektoratet og Extrastiftelsen.

Filmene finner du her.

Digitale foredrag

Verdensdagen tilbyr gratis digitalt foredrag til ungdoms- og videregående skoler, samt arrangementer rettet mot denne målgruppen. Det åpnes for søknader den 01.juni.

Foredragsholdere

Vi vet at mange arrangører ønsker å få tips til gode og relevante foredragsholdere til deres arrangement. Vi har derfor inngått samarbeid med flere firmaer som formidler dyktige foredragsholdere. Foredragsholderne på listen har samtykket til en fastpris til arrangement i Verdensdagsperioden.  Se hele listen over foredragsholdere her.

Skolefrukt

Skolefrukt og Verdensdagen samarbeider om å tilby abonnementsskoler tilgang til å bestille frukt til alle sine elever dersom de skal markere Verdensdagen. Skolefrukt dekker tilskuddet på 1,50 kroner per frukt som bestilles til arrangement i forbindelse med markeringen. Det åpnes for søknader den 01.juni.

Ler mer om Skolefrukt her.

Norsk orientering – Skoleorientering

Fysisk aktivitet er med på å styrke den psykiske helsen, og med å kunne delta på et «hjerteløp» som er en orienteringsløype formet som et hjerte kan vi sammen lage mange hjerter som viser at vi bryr oss om hverandre.

Alle klubber som har kart på www.skoleorientering.no oppfordres til å tegne en orienteringsløype  eller lage et linjeorienteringstilbud som tilbys skolene. Løypa/linja former et hjerte.

Les mer her.

Norsk kulturskoleråd

Verdensdagen samarbeider med Norsk kulturskoleråd, som oppfordrer sine medlemmer til å markere Verdensdagen. Ta kontakt med en kulturskole i ditt nærområde for et samarbeid.

Klikk her for en oversikt over alle kulturskolene i Norge.

Lions

Verdensdagen samarbeider med Lions, og de brenner for for barn og unge. Kontakt den lokale Lions i nærheten av deg for et samarbeid.

Klikk her for å komme til Lions sin hjemmeside.

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering