Snarveier

Psykisk helse i arbeidslivet

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeidet vi gjør, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge.  Samtidig viser Verdensdagens spørreundersøkelse fra mai 2021 at 4 av 10 ikke ville fortalt sin arbeidsgiver om de slet psykisk. Arbeidslivet er en av våre viktigste arenaer for å forebygge psykisk uhelse, og en jobb der folk trives har typisk færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø.

Å jobbe er viktig for den psykiske helse, og å stå utenfor arbeidslivet kan tære på selvfølelsen og selvtilliten. Å bruke jobben aktivt i behandlingsforløpet er også viktig for å komme kjappere tilbake til arbeidslivet.

Dette gjør oss langtidsfriske

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet
 • Sosial støtte
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver
 • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø

Arbeidslivet under og etter en pandemi

Arbeidslivet er en arena som har blitt snudd på hodet for mange under pandemien, på ulike måter. Noen har flyttet kontoret hjem over lengre perioder, andre har stått i front og sørget for at viktige samfunnsfunksjoner opprettholdes og andre har opplevd stor økonomisk usikkerhet som følge av permitteringer eller oppsigelser.

God psykisk helse bygges i omgivelsene våre og er et felles ansvar. Vi håper derfor at flere arbeidsplasser bruker Verdensdagen i år som en anledning til å følge opp sitt ansvar og engasjement ved å skape meningsfulle møteplasser, gi rom for gode samtaler og legge opp til interessante debatter om tiden vi er i og året som var. Kanskje er det nettopp de som aldri ville vurdert å markere som trenger det som mest?

Se våre tips til markeringer i arbeidslivet 

Last ned plakat om arbeidsliv og psykisk helse

Foredragsholdere

Vi vet at mange arrangører ønsker å få tips til gode og relevante foredragsholdere til deres arrangement. Vi har derfor inngått samarbeid med flere firmaer som formidler dyktige foredragsholdere. Foredragsholderne på listen har samtykket til en fastpris til arrangement i Verdensdagsperioden.

Se listen over foredragsholdere

Ti råd for et inkluderende arbeidsliv

 • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
 • Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
 • Ikke aksepter mobbing og utfrysing. Stopp rykter.
 • Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
 • Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
 • Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
 • Skap trygghet og takhøyde. Feil er noe vi kan lære av.
 • Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.
 • Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen
 • Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.

Les mer om arbeid og psykisk helse på NAV sine sider, blant annet Sees i morgen!

Ressurser og verktøy

Her er noen nettsider med gode verktøy og ressurser om psykisk helse på arbeidsplassen:

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering