fbpx

Snarveier

Psykisk helse i arbeidslivet

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeidet vi gjør, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge.  Samtidig viser Verdensdagens spørreundersøkelse fra mai 2021 at 4 av 10 ikke ville fortalt sin arbeidsgiver om de slet psykisk. Arbeidslivet er en av våre viktigste arenaer for å forebygge psykisk uhelse, og en jobb der folk trives har ofte færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø.

Å jobbe er viktig for den psykiske helsen, og å stå utenfor arbeidslivet kan tære på selvfølelsen og selvtilliten. Å bruke jobben aktivt i behandlingsforløpet er også viktig for å komme kjappere tilbake til arbeidslivet.

Eksempler fra arbeidslivet

Veidekke
Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører, og har markert Verdensdagen i flere år. Se hvordan de jobber for å ta vare på hverandre på jobb og bygge god psykisk helse på arbeidsplassen. Produsert av Kubrix for Verdensdagen for psykisk helse.

Telia

Vi tilbringer mye tid på jobben, og hvordan vi har det på jobb påvirker også hvordan vi har det ellers. Se hvordan Telia jobber med psykisk helse på arbeidsplassen. Produsert av Kubrix for Verdensdagen for psykisk helse.

Ressurser og verktøy

Arbeidslivet er en arena som har blitt snudd på hodet for mange under pandemien, på ulike måter. Noen har flyttet kontoret hjem over lengre perioder, andre har stått i front og sørget for at viktige samfunnsfunksjoner opprettholdes og andre har opplevd stor økonomisk usikkerhet som følge av permitteringer eller oppsigelser.

God psykisk helse bygges i omgivelsene våre og er et felles ansvar. Det er mange virksomheter som bruker Verdensdagen som anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen på arbeidsplassen, skape meningsfulle møteplasser, gi rom for gode samtaler og markere at åpenhet om psykisk helse er velkomment og viktig.

Andre nyttige ressurser:

Dette gjør oss langtidsfriske

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet
 • Sosial støtte
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver
 • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø

Ti råd for et inkluderende arbeidsliv

 • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
 • Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
 • Ikke aksepter mobbing og utfrysing. Stopp rykter.
 • Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
 • Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
 • Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
 • Skap trygghet og takhøyde. Feil er noe vi kan lære av.
 • Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.
 • Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen
 • Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.

Les mer om arbeid og psykisk helse på NAV sine sider, blant annet Sees i morgen!

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering