Snarveier

Trenger du tips til markeringer? Sjekk ut vår side med ideer for bedrifter og arbeidslivet her!

Markeringene kan varierer fra de helt små til de større. For eksempel:

Enkel markering: Bruk Verdensdagens Ros-kort til å gi oppmuntring og komplimenter til kollegaer på Verdensdagen.

Utvidet markering: Arranger en bli-bedre-kjent aktivitet hvor målet er å lære noe nytt om hverandre, eller arranger faglunsj om et spennende tema.

Avansert markering: Arranger temauke om psykisk helse, og det å gi tid i arbeidslivet. Inviter ulike organisasjoner for å ha stand på din arbeidsplass.

Gjennomfør kurs om de vanskelige samtalene.

Go’nok

Foredrag for bedrifter, kommuner, FAU, og andre.

Helene Nygård har 10 års erfaring som politiker, og har utifra dette startet Go’nok organisasjonen sammen med Trine Øfsti Bråten. Hovedmålet til Go’nok er å få barn, ungdom og selv voksne til å sette fokus på verdien av det å føle seg Go’nok som den man er. «Tør å vær deg sjøl, du er go’nok som den du er». Helene snakker om hvorfor det er så viktig at ansatte føler seg gode nok på jobb.Helene har bred erfaring i å styrke selvfølelsen til både barn og voksne. Verdien i å føle seg god nok som den man er vil være økt livsmestring og å beholde en god psykisk helse gjennom livet. Helene har vokst opp med psykisk sykdom i nær familie, og ble alt som barn observant teknikkene for å styrke egen selvfølelse. i

2018 ble sønnen til Helene alvorlig kreftsyk, og fikk igjen føle nært på kroppen hvor viktig det er å kunne opprettholde livsmotet. Helene sin formidlingsevne og nære, litt såre, men optimistiske og oppbyggende historier, sammen med godt utviklede verktøy for å styrke egen selvfølelse gjør dette til en vel brukt time for både ansatte og ledelsen. Alle som velger å kjøpe dette foredraget støtter Go’nok sitt arbeide med å forebygge god psykisk helse for barn og ungdom i skolen.

Varighet: Ca en time

Pris: – for Verdensdagen 10.000,- pluss reise

Har din bedrift eller arbeidsplass lyst til å få besøk fra oss i Verdensdagen? Vi kan holde foredrag tilpasset dere, og kommer gjerne på besøk. Ta kontakt med oss.

Foredragsholdere

Vi vet at mange arrangører ønsker å få tips til gode og relevante foredragsholdere til deres arrangement. Vi har derfor inngått samarbeid med flere firmaer som formidler dyktige foredragsholdere. Foredragsholderne på listen har samtykket til en fastpris til arrangement i Verdensdagsperioden.  Se hele listen over foredragsholdere her.

Vil du invitere bedriften til å markere verdensdagen? Invitasjon arbeidsliv-faktaark (1).

Følg opp- på jobben!

Internt: Tenk over hvordan dere møter hverandre på jobb. Hils, nikk, smil, ha felles lunsj, ta kaffepauser, gi hverandre ros og anerkjennelse.

Eksternt: Oppfordre egne ansatte til å bruke tid på frivillighet. Samarbeid med en organisasjon som trenger frivillige. Eventuelt tilby en times gratis rådgivning, åpen dag, support etc., gjerne til grupper som trenger det, slik som studenter, eldre, nye i Norge, innsatte i fengsler osv.

Her kan du laste ned plakat med seks tips om god psykisk helse på arbeidsplassen, som kan printes ut og henges opp.

Psykisk helse i arbeidslivet

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeidet vi gjør, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Når vi føler mestring i jobben og føler oss verdsatt, trives vi på jobb. En jobb der folk trives har typisk færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø. Undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at 15 % av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. I perioden 2003 til 2015 har det vært en økning fra 17 til 20 % i andelen sykepengemottakere som har psykisk lidelse som sykemeldingsårsak.

Å jobbe er viktig for den psykiske helse, og å stå utenfor arbeidslivet kan tære på selvfølelsen og selvtilliten. Å bruke jobben aktivt i behandlingsforløpet er også viktig for å komme kjappere tilbake til arbeidslivet.

Ingen jobbhverdag er perfekt, men man må lage seg et godt utgangspunkt for å trives over tid.

Ti råd for et inkluderende arbeidsliv

 • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
 • Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
 • Ikke aksepter mobbing og utfrysing. Stopp rykter.
 • Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
 • Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
 • Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
 • Skap trygghet og takhøyde. Feil er noe vi kan lære av.
 • Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.
 • Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen
 • Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.

 

Dette gjør oss langtidsfriske

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen.
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt.
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt.
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet.
 • Sosial støtte.
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene.
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø.

 

Les mer om arbeid og psykisk helse på NAV sine sider, blant annet «Sees i morgen!»

Illustrasjon Arbeidsliv

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering