Snarveier

Trenger du tips til markeringer? Sjekk ut vår side med ideer for bedrifter og arbeidslivet her!

Markeringene kan varierer fra de helt små til de større. For eksempel:

Enkel markering: Bruk Verdensdagens Ros-kort til å gi oppmuntring og komplimenter til kollegaer på Verdensdagen.

Utvidet markering: Arranger en bli-bedre-kjent aktivitet hvor målet er å lære noe nytt om hverandre, eller arranger faglunsj om et spennende tema.

Avansert markering: Arranger temauke om psykisk helse, og det å gi tid i arbeidslivet. Inviter ulike organisasjoner for å ha stand på din arbeidsplass.

Gjennomfør kurs om de vanskelige samtalene.

Har din bedrift eller arbeidsplass lyst til å få besøk fra oss i Verdensdagen? Vi kan holde foredrag tilpasset dere, og kommer gjerne på besøk. Ta kontakt med oss.

Vil du invitere bedriften til å markere verdensdagen? Invitasjon arbeidsliv-faktaark (1).

Gi tid- på jobben!

Internt: Tenk over hvordan dere møter hverandre på jobb. Hils, nikk, smil, ha felles lunsj, ta kaffepauser, gi hverandre ros og anerkjennelse.

Eksternt: Oppfordre egne ansatte til å bruke tid på frivillighet. Samarbeid med en organisasjon som trenger frivillige. Eventuelt tilby en times gratis rådgivning, åpen dag, support etc., gjerne til grupper som trenger det, slik som studenter, eldre, nye i Norge, innsatte i fengsler osv.

Her kan du laste ned plakat med seks tips om god psykisk helse på arbeidsplassen, som kan printes ut og henges opp.

Psykisk helse i arbeidslivet

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeidet vi gjør, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Når vi føler mestring i jobben og føler oss verdsatt, trives vi på jobb. En jobb der folk trives har typisk færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø. Undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at 15 % av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. I perioden 2003 til 2015 har det vært en økning fra 17 til 20 % i andelen sykepengemottakere som har psykisk lidelse som sykemeldingsårsak.

Å jobbe er viktig for den psykiske helse, og å stå utenfor arbeidslivet kan tære på selvfølelsen og selvtilliten. Å bruke jobben aktivt i behandlingsforløpet er også viktig for å komme kjappere tilbake til arbeidslivet.

Ingen jobbhverdag er perfekt, men man må lage seg et godt utgangspunkt for å trives over tid.

Ti råd for et inkluderende arbeidsliv

 • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
 • Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
 • Ikke aksepter mobbing og utfrysing. Stopp rykter.
 • Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
 • Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
 • Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
 • Skap trygghet og takhøyde. Feil er noe vi kan lære av.
 • Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.
 • Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen
 • Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.

 

Dette gjør oss langtidsfriske

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen.
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt.
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt.
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet.
 • Sosial støtte.
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene.
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø.

 

Les mer om arbeid og psykisk helse på NAV sine sider, blant annet «Sees i morgen!»

Illustrasjon Arbeidsliv

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering