Snarveier

Friskliv, læring og mestring Porsgrunn kommune

Årets kampanje het «Vær raus», og ble veldig populær med 1500 markeringer over hele Norge. Tusen takk til alle være arrangører, gleder oss til å ses igjen i 2019.

Skru gjerne på lyden 🙂

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering