fbpx

Snarveier

Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

Kampanjebilde 2020, to menn snakker
Kampanjebilde 2020. (Levert av Molte)

Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.

«Spør mer» er tema 2 under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». I 2019 har vi jobbet med «Gi tid» hvor vi oppfordret folk til å gi tid til seg selv og til hverandre. La oss bruke 2020 til å bruke denne tiden til å vise interesse for hverandre. God psykisk helse starter med gode relasjoner. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom felleskap, åpenhet, respekt og nysgjerrighet.

Ute i skogen
Vis interesse for andres liv. Delta i livet deres, bli med på aktiviteter som betyr noe for dem. Du trenger ikke å snakke sammen for å vise at du er interessert. Illustrasjonsbilde.

Nysgjerrighet – å vise interesse for andre

Store Norske leksikon definerer nysgjerrighet som et ønske om å utforske eller tilegne seg kunnskap om noe. Ikke bare er nysgjerrighet en av de viktigste drivkreftene bak vitenskapelige funn, men det er faktisk  grunnleggende for menneskelig utvikling. (Les også mer om «nysgjerrighet som en av 3 drivkrefter som styrer mennesket«, psykiskhelse.no)

Vi må være nysgjerrige for å lære mer om oss selv eller ett annet menneske. Gjennom nysgjerrigheten får vi svar, og vi kan oppdage nye perspektiver eller få bekreftelser.

 • Kan vi lære oss å stille spørsmål som inviterer til åpenhet, dialog og forståelse?
 • Hvordan kan vi vise interesse eller stille spørsmål som fremmer deling og ikke avvisning?

Relasjonsterapeut Dora Thorhallsdottir gir deg et tips om hvordan du kan stille vennlige spørsmål. Se linken under teksten.

Det fine med nysgjerrighet er at det ofte er indre motivasjonsdrevet og knyttet til positiv affekt hos først og fremt mottakeren. Men den har også en positiv effekt på den som viser interesse. Ved å spørre får personen respons, og kan oppleve både læring og mestring.

Nysgjerrighet fremmer individets utvikling, kognitivt, sosialt, emosjonelt og fysisk. Evnen til å vise nysgjerrighet påvirker flere aspekter ved menneskets livsløp, fra utvikling av identitet og tilknytning til sosial kompetanse og tilfredshet. Nysgjerrighet er dermed direkte relevant for vår mentale helse .

Deltagere på seminar
Når du spør, lærer du mer. Illustrasjonsbilde. Foto: Pia Vinningland

Hvordan stimulere nysgjerrigheten?

Det er mange måter du kan vise interesse på: delta på et møte om et ukjent tema, ta et kurs, lese, observere eller spørre og snakke med hverandre.

Men vi kan også ta i bruk våre sanser: lukt, smak, syn og hørsel. Å være nysgjerrig krever altså at du er til stede, oppmerksomhet  på omgivelsene og vier tid til å kjenne etter.

I arbeidslivet er nysgjerrighet helt avgjørende for læring, mestring og ikke minst kulturbygging. Ingen kan forvente at en medarbeider vil kunne gjøre jobben sin godt uten å få stille spørsmål. Et arbeidsmiljø der det er kultur for å vise nysgjerrighet – både til arbeidet og menneskene som utfører dette – vil fremme dialog og bygge sterkere relasjoner mellom ansatte.

Oppdag mer ved å spørre mer

«Jorden har sine hemmeligheter, men er du nysgjerrig på meg?» (Ernst Orvil)

Eldre dame på en benk. Illustrasjonsbilde
Et levd liv har mange historier, spør om dem. Illustrasjonsbilde, Molte.

Gjennom åpne og vennlige spørsmål, kanskje til og med modige spørsmål, kan vi utvikle en bedre forståelse av hvem vi er som mennesker. Svaret kan overraske, positivt og negativt. Hva gjør det med deg, for eksempel, dersom du får et svar du ikke liker?

Tenk litt gjennom:

 • Har du spurt deg selv eller noen andre om noe i dag?
 • Hvordan lyttet du til svaret?
 • Hva gjorde svaret med deg?
 • Kan du bruke svaret til noe godt?

Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. Og vi kan oppdage om noen trenger hjelp. Vi vil oppfordre alle til å spørre mer dersom du er bekymret for noen. Ikke slutt å bry deg, og ikke gi deg dersom du faktisk er bekymret. Ting blir ikke verre om du spør.

Ofte sier vi at folk som tørr å spørre om de vanskelige tingene, er modige. For det krever mye mot å spørre om det ukjente. Men ved å vise at du bryr deg, eller er interessert kan det bidra til at både du og andre rundt deg får det bedre. Ikke slutt å stille spørsmål ved ting du lurer på.

Hva skal vi oppnå med kampanjen i 2020?

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, men halvparten av oss får eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.

God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har alle også  muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke hverandre. Derfor oppfordrer vi til oppmerksomhet og tilstedeværelse – i vårt eget liv og i andres liv.

Målet for verdensdagen  for psykisk helse 2020 er å:

 • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
 • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
 • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og andre

Bakgrunn

I januar 2019 lanserte Helsedirektoratet kampanjen «Bare du». Kampanjens budskap var at det bare er du  selv som kan gjøre de viktige endringene i ditt liv. Målet med kampanjen var å gi vanlige  personer redskap og tips til hvordan små endringer kan føre til varige og gode levevaner. Innen psykisk helsefeltet la direktoratet frem 5 grep som kan bidra til bedre psykisk helse:

 1. Knytte sosiale bånd
 2. Være aktiv
 3. Være oppmerksom
 4. Fortsette å lære
 5. Gi til andre

Å jobbe med «Oppmerksomhet og tilstedeværelse» harmoniserer med kampanjen «Bare du». På denne måten kan Verdensdagen  brukes til å bygge opp om myndighetenes program for bedre folkehelse.

Tema 2019: Gi tid

Prioriterte målgrupper

I år inviterer vi dere til å blant annet jobbe for å nå flere menn. Menn topper selvmordsstatistikken, og en teori er at de ikke spør om hjelp. For å nå menn ønsker vi å jobber for markeringer rettet mot bedrifter, kulturarrangementer, sport/idrett inkludert motorklubber.

Vi ønsker også å sette minoritetsutfordringer fra et psykisk helse ståsted: hvordan påvirker det å være en minoritet den psykiske helse. På dette feltet ønsker vi å nå ut til flerkulturelle foreninger og arbeidsplasser, urbefolkningen og norske minoriteter.

 

Hva mener vi med Oppmerksomhet og tilstedeværelse?

I en tid der vi har alt, er ekte oppmerksomhet og tid den fineste gaven du kan gi.

Tid er verdifullt, og noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

Ordet «tilstedeværelse» kan linkes til det å være til stede, nærvær, det å finnes, forekomst og eksistens. Å være er å være til stede. Og hvem er vi egentlig dersom vi aldri er til stede i oss selv, eller med andre?

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte

Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg

Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering