Snarveier

Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse i hele verden. I Norge starter MOT Norge og Verdensdagen for psykisk helse et tettere samarbeid for å styrke innsatsen mot ungdommer.

Verdensdagen for psykiske helse har som ambisjon å styrke den psykiske helsen i Norge. En viktig målgruppe er ungdom. Antall unge som rapporterer om psykiske utfordringer er økende. Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom MOT Norge og Verdensdagen for psykisk helse.

-Vi i Verdensdagen opplever stor interesse og høyt engasjement over hele Norge. Gjennom avtalen med MOT vil vi styrke innsatsen mot ungdom og utvikle felles læring. Ungene våre er fremtiden, og ved å stå sammen gir vi våre ungdommer bedre verktøy. Dette er et vinn-vinn-samarbeid, sier Le Hang Duong, nasjonal kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk helse.

MOT Norge har siden 1997 jobbet for å forebygge samfunnsproblemer gjennom å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

-Alle har behov for å føle seg som en betydningsfull del av felleskapet. Dette er grunnleggende for god psykisk helse. Vi i MOT Norge har derfor høye forventninger til samarbeidet og gleder oss til å markere Verdensdagen, sier Mariann Janson, daglig leder for MOT Norge.

Samarbeidet består av kompetanseutvikling, undervisningsmateriell, arrangementer og profilering.

Årets tema er «Spør mer». Dette temaet sammenfaller med en av MOT tre verdier; mot til å bry seg. I den forbindelse har 3 av MOTs kjente ambassadører fortalt om hvorfor psykiske helse er viktig for dem. Her får du blant annet se Birgit Skarstein, Nils-Ingar Aadne og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

 

Astrid Uhrenholt Jacobsen
Astrid Uhrenholdt Jacobsen https://www.youtube.com/watch?v=pw4PA8JWmVA
Nils Ingar Aadne
Nils-Ingar Aadne https://www.youtube.com/watch?v=vHH79gRnZFY
Birgit Skarstein
Birgit Skarstein https://www.youtube.com/watch?v=jp9Ok6H8wGs&t 

Nytt samtalespill.
Noen ganger krever det mot å spørre, mot til å være den som dreier overflatiske samtaler inn på viktige og mer personlige tema. Derfor lanserer vi i år et nytt spill. Spillet heter INK: og er et inkluderende kortspill som kan legger til rette for å spørre, være oppmerksom og nysgjerrig på hverandre. Hovedfokuset i spillet er å huske hva andre svarte på spørsmålene de får. Se www.mot.no/ink for mer informasjon.

Les mer om MOT Norge her: www.mot.no

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering