Snarveier

For 2019 ønsker vi å prioritere markeringer som er åpne for publikum og som kan skape oppmerksomhet. Vi minner om at Verdensdagen for psykisk helse er et spleiselag, noe som betyr at dere må ha andre inntektskilder enn Verdensdagen og bruke egne ressurser. Vi oppfordrer til aktiv bruk av sponsorer.  

Husk å sett deg godt inn i våre retningslinjer og tips før du søker om penger.  

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.juni og søknadene sendes elektronisk via Stipendportalen.no

https://stipendportalen.no/apply/31

Bruk gjerne denne budsjettmalen for å sette opp budsjettet ditt.

 

Retningslinjer for støtte fra Verdensdagen 

Arrangementet må rette seg mot årets tema «Gi tid», og ha som hovedformål å skape oppmerksomhet eller øke kunnskap om psykisk helse.

NYTT i år:

  • Arrangementet skal være åpent for alle, eller rettet mot et eksternt publikum. 
  • Arrangementet må gjennomføres i perioden uke 39-42.  
  • Maks beløp det er mulig å søke om er kr. 15 000,-, og dette gis kun til arrangementer med mye egen/annen finansiering.  
  • Arrangementet bør basere seg på samarbeid på tvers av fag og organisasjon.  
  • Enkelte tilskudd gis med føringer for hva midlene kan brukes til. Sjekk tildelingsbrevet deres. 
  • Verdensdagen bevilger maks 5000,- til foredrag (+ opptil 2000,- i reiseutgifter). Kun et foredrag pr. søker.  

 

Verdensdagen bevilger i utgangspunktet ikke penger til mat, men dersom dette er hovedelementet i arrangementet (f.eks. matlagingskurs med språkkafe), kan vi gjøre unntak.  

Dette får ikke støtte

Bevertning, daglig drift som for eksempel husleie til møter, lønn til prosjektledelse, opplæring av egne ansatte, varig utstyr eller egenpromotering. Utgifter til planleggingsmøter blir heller ikke dekket. 

 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering