Snarveier

Registrer markering

Alle som ønsker å markere Verdensdagen for psykisk helse oppfordres til å registrere sitt arrangement i vår kalender. Dette vil bidra til økt synlighet for arrangementet og dere vil få tilgang til å bestille gratis materiell til deres markering.

Arrangementet registrerer dere enkelt her.

Bestille materiell

Alle som registrerer arrangementet sitt i vår kalender vil direkte etterpå motta en e-post med lenke til bestilling av materiell. Materiellet er gratis og er tenkt brukt for å gjøre deres markering synlig. Materiellet er populært så det anbefales å bestille raskt.

Oversikt over alt materiellet vi tilbyr.

Når kommer materiellet jeg har bestilt?

Materiellet pakkes og sendes fra vårt lager fortløpende. De aller fleste kan regne med å få materiellet innen to uker etter bestilling.

Logo og kampanjebilder

I tillegg til materiell som kan bestilles har vi logo og kampanjebilder til nedlastning som alle kan benytte i sin markedsføring av markeringen.

Logo og kampanjebilder

Lykke til med videre planlegging av deres markering av Verdensdagen for psykisk helse!

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering