F.eks "Equinor", "Røyse Skole" eller lignende.

Kan andre personer eller journalister delta på ditt arrangement?Hvis du svarer ja vil arrangementet ditt vises i vår offentlige oversikt over markeringer.

Skriv en kort og beskrivende tittel på arrangementet. F.eks. “Kaffe og kaker” eller “Foredrag på Røyse skole”. Legg gjerne med lenke til Facebook arrangement her dersom du har laget det.

Dersom arrangementet går over flere dager, så velg datoen det begynner med og skriv hvor lenge det varer i beskrivelsesfeltet.

Hvem er kontaktperson for markeringen?

Opplast PDF eller bilde i JPG eller PNG med invitasjon. Maks 2MB

Filnavn:

Filstørrelse: