fbpx

F.eks "Equinor", "Røyse Skole" eller lignende.

Kan andre personer delta på ditt arrangement?

Velger du å krysse av for "Nei" så vil ikke markeringen din vises på kartet. Dersom du ikke har noe imot å vise at dere faktisk markerer, kan dere heller skrive internt i tittelen, eller i beskrivelsen, men krysse av for "Ja"

Skriv en kort og beskrivende tittel på arrangementet, f.eks. “Foredrag på Røyse skole”. Beskriv arrangementet så godt du klarer. Inkluder hvilke aktiviteter dere planlegger og hovedmålgruppe.Legg gjerne med lenke til Facebook arrangement og/eller nettside dersom du har laget det.

Dersom arrangementet går over flere dager, så velg datoen det begynner med og skriv hvor lenge det varer i beskrivelsesfeltet.

Hvem er kontaktperson for markeringen?

Opplast PDF eller bilde i JPG eller PNG med invitasjon. Maks 2MB

Filnavn:

Filstørrelse: