Snarveier

Presentasjoner fra Verdensdagen for psykisk helse 

Generell presentasjon om Verdensdagen og årets tema, som kan benyttes dersom du skal snakke om Verdensdagen på et arrangement. Du er velkommen til å tilpasse innholdet.

 

Kristin Oudmayer

Kristin er fagansvarlig for oppvekst og inkludering i UNICEF Norge, hvor hun også leder «Du kan være Den ene». Kristin har mange års erfaring fra psykiatrien med barn som pårørende, og har skrevet tre bøker om forebygging og håndtering av mobbing.

Hennes presentasjon fra årets inspirasjonsseminar tar blant annet for seg betydningen av hverdagsomsorg, og viktigheten av å se barna.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Lag markering