Snarveier

Våre frivillige ambassadører er en engasjert gjeng som brenner for at du lykkes med ditt arrangement.

Våre engasjerte ambassadører kan hjelpe deg med blant annet søknaden, foredrag og hjelp til å finne frem. Foto: Verdensdagen

 

Bli kjent med to ambassadører!

 

– Som ambassadør treffer man mange som arbeider for Verdensdagen frivillig, det ligger en fin energi rundt disse menneskene som gir mye inspirasjon, troen på at vi sammen kan endre noe er betydningsfull, og er helt vesentlig for at jeg har lyst til å fortsette arbeidet.

Det forteller Kirsten Muhle. Hun er til daglig bibliotekar ved Sandefjord bibliotek. Siden 2013 har hun vært fylkeskontakt i Vestfold for Verdensdagen, og fra 1. januar i år, ambassadør med ansvar for Vestfold og Buskerud. Les mer om hvorfor hun og Knut Harald Eriksen synes ambassadørvervet er spennende lengre ned i saken.

– Vi ønsker oss frivillige fra hele landet som kan fremsnakke Verdensdagen og bidra til at flere markerer Verdensdagen. Våre ambassadører er personer som kan mye om Verdensdagen og det er mulig å be de holde foredrag/presentasjon om Verdensdagen. De gjør en så flott jobb at vi ønsker å kalle de for ambassadører, sier prosjektleder for Verdensdagen, Le Hang Duong.

Kirsten Muhle

Hva er din bakgrunn? Og hvor lenge har du vært ambassadør?

Jeg har en sprikende bakgrunn, men med en rød tråd som handler om mennesket i fokus. Jeg startet som helsefagarbeider, siden ble jeg lærer i helsefag samtidig som jeg jobbet som homeopat. Jeg flyttet fra Oslo til Sandefjord 2003, og jeg fant det naturlig å tenke litt nytt, jeg startet som bokbader og begynte siden å jobbe på Sandefjord bibliotek. I jobben på Sandefjord bibliotek ble jeg i 2011 introdusert for Verdensdagen for psykisk helse, da en gruppe frivillige for VD brukte biblioteket som et arrangement arena. Jeg ble med i denne gruppen, og siden har det ene ført det andre med seg.

Jeg holder foredrag om biblioterapi og om psykisk helse i litteraturen, og på biblioteket hvor jeg jobber er jeg også med i et samarbeidsprosjekt med folkehelsekoordinatorer i fylket, hvor vi legger vekt på, og ønsker å jobbe forebyggende innen psykisk helse for ungdom. Vi ønsker å tilrettelegge for god psykisk helse. Det er spennende.

Hvorfor ville du bli ambassadør for Verdensdagen?

Jeg ble glad og takknemlig når jeg fikk rollen som fylkeskontakt i Vestfold i 2013. Da denne rollen ble gjort om til en ambassadørrolle var det naturlig å ønske og stå videre i vervet og utvikle seg i rollen. Utfordringen om å holde seg orientert over et større geografisk område vil nok komme, men jeg skal gjøre mitt beste og forsøker å sette av tid for å fylle rollen godt.
Det som spesielt appellerte til meg i Verdensdagen for psykisk helse er at det vi jobber for gjelder alle. Alle i ulike yrkesgrupper, de uten jobb, de med god hverdagshelse, de med mindre god hverdagshelse – du og jeg. Jeg ønsker vel å være med å skape et rom for å være et helt menneske og bane vei for de som trenger det.

Hva er det morsomste med vervet?

Det er mye glede i det i seg selv å få arbeide med noe man er engasjert i. Det gir mening. Dessuten treffer jeg mennesker som jobber mot det samme. Vi er en god sammensatt gjeng med ambassadører med ulik kompetanse og kunnskap. Det er lærerikt.
Som ambassadør treffer man mange som arbeider for Verdensdagen frivillig, det ligger en fin energi rundt disse menneskene som gir mye inspirasjon, troen på at vi sammen kan endre noe er betydningsfull, og er helt vesentlig for at jeg har lyst til å fortsette arbeidet.

Hva krever vervet av deg?

Det er en naturlig del av vervet å holde seg oppdatert innenfor temaet vi jobber for, dette har jeg heldigvis lett tilgang til på biblioteket hvor jeg arbeider gjennom for eksempel tidsskrifter. Jeg får også kombinert vervet til dels med jobben min, da jeg leser mye samtidslitteratur med menneskehistorier med alle sine lag som en del av jobben min. Lesing gir en utvidet forståelse av mennesker. Personlig så er det å sette av tid en del av hva som kreves, men vervet er jo interessen min, så noe offer er det ikke, tvert om.

Har du et minne du vil dele med oss?

Samlingene med de andre fylkeskontaktene står frem som personlig sterke og gode minner. Ellers har jeg hatt gleden av å følge Verdensdagsgjengen i Sandefjord tett, og det har vært utrolig inspirerende å se hva de har fått til og hvilket engasjement som ligger bak hvert arrangement.

Hva er din oppfordring til lokale arrangører?

Det tror jeg må være å opprette samarbeidskontakter på tvers av fag, yrke og kultur, da kan man gjøre hverandre gode. Mange fine ideer og muligheter kan åpne seg og vi når mange med budskapet vårt, alt arbeid er viktig. Bli med å skap ringvirkninger med å fokusere på åpenhet om psykisk helse.

 

Knut Harald Eriksen

Hva er din bakgrunn? Og hvor lenge har du vært frivillig for Verdensdagen?

Min yrkesmessige bakgrunn er sykepleier med fordypning i psykisk helsearbeid. Til daglig jobber jeg i somatikken ved Finnmarkssykehuset i Kirkenes.

Ambassadørrollen er ny fra desember 2016. Jeg har vært fylkeskontakt i to år.

Hvorfor ville du bli ambassadør for Verdensdagen?

Ambassadørrollen gir meg en fin anledning til å møte andre som er opptatt av å synliggjøre viktigheten av psykisk helsearbeid. Først og fremst det forebyggende arbeid som gjøres hver dag gjennom ulike aktiviteter i bl.a frivillige organisasjoner.

Hva er det morsomste med vervet?

Kontakten med alle som står på hver dag for å gjøre hverdagen litt bedre og mere meningsfylt gjør meg stolt og glad.Det å oppleve stor grad av kreatitivitet i markering av Verdensdagen – ofte med små midler.

Hva krever vervet av deg?

Først og fremt et engasjement for betydningen av psykisk helsearbeid. Som fagperson gir det meg både muligheter og utfordringer i form av faglig påfyll og det å kunne bidra overfor andre med kunnskap og erfaring.

Har du et minne du vil dele med oss?

Mitt første møte med de andre fylkeskontaktene ga meg en erkjennelse av viktigheten i å fokusere på psykisk helse i alle settinger vi deltar i.

Hva er din oppfordring til lokale arrangører?

Kom tidlig i gang med planlegging, skaff til veie gode og engasjerte samarbeidspartnere. La det bli årets happening i ditt lokalsamfunn.
Husk at dette er dugnadsarbeid i ordets rette forstand
– betalingen får du i gode opplevelser sammen med andre.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering