Snarveier

Foto: Åmot kommune Avd. for psykisk helse og rus 1

Kreative markeringer skaper oppmerksomhet. Derfor oppfordrer vi alle til å tenke litt utenfor boksen når dere planlegger deres markering. Vi deler hvert år ut Kreativitetsprisen til en arrangør eller markering som vi mener har formidlet årets tema på en ekstra god måte.

Kreativitet, godt oppmøte eller gode presseoppslag, når mange ulike målgrupper og gjerne godt samarbeid på tvers av fag- og organisasjonsgrenser er felles for alle prisvinnerene så langt.

Det skal være gøy å jobbe med Verdensdagen for psykisk helse!

Tidligere vinnere

 • 2017: Arrangementsgruppa i Sarpsborg kommune
 • Sarpsborg kommune mottok prisen i 2017. Foto: Sarpsborg kommune
 • 2016: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) prosjektgruppe for Verdensdagen
 • 2015: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Grimstad
 • 2014: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Spydeberg
 • 2013: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Kvam
 • 2012: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Vadsø
 • 2011: Arbeidsgruppa for Verdensdagen på Notodden
 • 2010: Mental Helse Røyken/Hurum og Brukerrådet i Hurum
 • 2009: Samarbeidsgruppa for Verdensuka i Harstad
 • 2008: Lørenskog kommune, Mental Helse Lørenskog og LPP Romerrike
 • 2007: Ole Vig videregående skole i Nord-Trøndelag
 • 2006: Rødøy kommune i Nordland
 • 2005: Marna ungdomsskole i Marnadal kommune i Vest Agder
 • 2001: Farsund kommune

«Kreativitetsprisen ble for første gang utdelt i 2001. Arrangementskomiteen i Farsund kommune var den aller første som mottok prisen som har blitt svært populær blant arrangørene.»

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Lag markering