Snarveier

Foto: Åmot kommune Avd. for psykisk helse og rus

Kreative markeringer skaper oppmerksomhet. Derfor oppfordrer vi alle til å tenke litt utenfor boksen når dere planlegger deres markering.

 

Vi deler hvert år ut Kreativitetsprisen til en arrangør eller markering som vi mener har formidlet årets tema på en ekstra god måte. Vinnerne av prisen er forskjellige, men noe har de felles; de har klart å formidle kampanjens budskap på en litt ny måte. Dessuten har de hatt godt oppmøte eller gode presseoppslag, nådd ulike målgrupper og hatt godt samarbeid på tvers av fag- og organisasjoner.

Kanskje dere er neste prisvinner?

Tidligere vinnere

 • 2017: Arrangementsgruppa i Sarpsborg kommune
 • Sarpsborg kommune mottok prisen i 2017. Foto: Sarpsborg kommune
 • 2016: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) prosjektgruppe for Verdensdagen
 • 2015: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Grimstad
 • 2014: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Spydeberg
 • 2013: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Kvam
 • 2012: Arbeidsgruppa for Verdensdagen i Vadsø
 • 2011: Arbeidsgruppa for Verdensdagen på Notodden
 • 2010: Mental Helse Røyken/Hurum og Brukerrådet i Hurum
 • 2009: Samarbeidsgruppa for Verdensuka i Harstad
 • 2008: Lørenskog kommune, Mental Helse Lørenskog og LPP Romerrike
 • 2007: Ole Vig videregående skole i Nord-Trøndelag
 • 2006: Rødøy kommune i Nordland
 • 2005: Marna ungdomsskole i Marnadal kommune i Vest Agder
 • 2001: Farsund kommune

Kreativitetsprisen ble for første gang utdelt i 2001. Arrangementskomiteen i Farsund kommune var den aller første som mottok prisen som har blitt svært populær blant arrangørene.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering