fbpx

Snarveier

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. «Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021.

Kampanjebilde 2019 - en gruppe studenter som snakker sammen
Kampanjebilde 2019

Tid er verdifullt

Tid er penger, sier vi. Men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse, og det å være tilstede. En ting er sikkert: Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får input fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre. Har du råd til å la være – spør vi i årets kampanje.

 

Er du tilstede?

Ordet «tilstedeværelse» kan linkes til nærvær, det å finnes, forekomst og eksistens. Å være er å være tilstede. Og hvem er vi egentlig dersom vi aldri er tilstede i oss selv, eller med andre? Temaet har berøringspunkt til store og dels filosofiske spørsmål.

Både på jobb og i relasjoner er det viktig å ta en ting av gangen og være tilstede. Tilstedeværelse er bra og viktig for oss mennesker. Å hele tiden avlede oss selv fra det vi gjør med nye inntrykk og oppgaver, kan frata oss den viktige mestringsfølelsen. Flere studier bekrefter at vi er rett og slett nødt til å fokusere på en ting av gangen i møte med vanskelige oppgaver eller problemer som skal løses.

Tilstedeværelse er bra og viktig for relasjonene våre, og er selve premisset for gode samtaler og det å kunne være der for andre. Å velge å være mer tilstede er bra for vår psykiske helse, og kan støtte andres. Kvaliteten på kontakten med andre blir bedre når vi er tilstede. Det kan være sårende for andre å bli «valgt bort» til fordel for en mobil, en skjerm eller en annen oppgave. Det kan trigge en følelse av å ikke bli sett, og å bli avvist, som er noe av det verste vi mennesker opplever.

Er du tilstede i ditt eget liv? Er du tilstede for andre? Tenk gjennom spørsmålene. Har du ofte mobilen fremme når du snakker med andre, sjekker du ofte mail når du spiser middag, får du med deg det kollegaen din sier på møtet?

Illustrasjon mobil

Se opp og vis nærvær

Hverdagen preges for mange av tidsklemma og multitasking. Det er på tide at vi tar en pause fra tidsjaget, ser opp og viser nærvær til de rundt oss. Vi bruker mer og mer tid på å se på skjerm, til og med når vi er sammen med hverandre. Reduser støyen rundt deg, se opp og vis at du er tilstede fysisk og mentalt. Det er den beste formen for oppmerksomhet du kan gi noen.

Når vi blir mer oppmerksomme på ting som skjer rundt oss, vil vi også legge merke til flere detaljer. Vi vil da ha bedre mulighet til å observere om noen har det vondt eller vanskelig.

Kampanjen vil også oppfordre til å gi tid til seg selv, ved å være oppmerksom på hvordan man har det. På denne måten kan en få flere perspektiver på egen tilværelse, bli klar over hva som gjør en glad og lære mer om seg selv.

 

Multitasking – oppmerksomhet på ville veier?

Multitasking betyr å utføre flere oppmerksomhetskrevende oppgaver på en gang. Mange liker å si at de er gode på multitasking. Multitasking  har lenge vært en trend, og er et verktøy mange benytter seg av i hverdagen.

Multitasking kan virke positiv, og det er flere grunner til hvorfor vi ønsker å gjøre mange ting samtidig.

 • vi vil være effektive
 • vi vil ikke gå glipp av noe
 • det kan tidvis være nødvendig

Sannheten er at vi mennesker ikke er bygget for å gjøre flere ting samtidig, da hjernen vår best håndterer en og en oppgave av gangen. Forskning viser også at dersom vi multitasker, blir vi dårligere på de enkelte oppgavene vi prøver å utføre samtidig. Det sløver hjernen og ofte taper vi tid på å rekke over flere oppgaver samtidig.

Vi kan kanskje til og med påstå at multitasking faktisk gir oss dårligere psykisk helse ved at:

 • Vi ikke mestrer oppgavene fordi vi må gjøre flere ting samtidig
 • Kvaliteten på det vi gjør kan bli dårligere og føre til følelsen av å mislykkes
 • Vi får en opplevelse av uro fordi omgivelsene krever at vi må gjøre flere ting

Gi tid

For å kunne vie oppmerksomhet og være tilstede, fysisk eller psykisk krever det at vi er villige til å gi av tiden vår.

«Vi må gi tid til barnet for at det skal få utvikle seg i eget tempo

Vi må gi tid til ungdommen til å selv finne ut hvem hun eller han er eller vil være

Vi må gi tid til den nye arbeidstakeren til å bli kjent med bedriftskulturen og lære seg å mestre sine oppgaver

Vi må gi tid til den nye i nabolaget som ikke kan de uskrevne reglene

Vi må gi tid til hverandre for å vise at vi bryr oss om hverandre

Vi må gi tid til å lytte til hverandre og ikke bare haste av gårde når vi spør om hvordan det går

Vi må gi tid fordi vi ønsker å gjøre en forskjell»

 

Ta deg tid til å gjøre ting du liker, gjerne med en venn. Illustrsjon.
Ta deg tid til å gjøre ting du liker, gjerne med en venn.

Bare du – fem grep for bedre hverdagsglede

Å jobbe med tematikken «Oppmerksomhet og tilstedeværelse» harmonerer med Helsedirektoratet nye folkehelsesatsing «Bare du». Målet er å gi deg enkle grep du kan gjøre i hverdagen for å oppleve mestring og glede, gjennom en app som gir deg tips og råd. Kampanjen tar for seg fem områder som fremmer god folkehelse:

 1. Knytt bånd
 2. Vær aktiv
 3. Vær oppmerksom
 4. Fortsett å lære
 5. Gi tid

Du kan lese mer om «Bare du» her

Mål for årets kampanje

 1. Øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse
 2. Fremme gode levevaner for god folkehelse
 3. Bidra til å styrke den enkelte psykiske helse
 4. Oppfordre til å bruke tid på å styrke hverandre psykisk

 

Til slutt et lite dikt, skrevet av psykiater Anne Kristine Bergem:

Gi deg/god tid

Vend deg

mot meg

med åpent ansikt

Når du er tilstede i oss

får jeg

god

tid

 

 

Kilder:

https://www.fhi.no/fp/psykiskhelse/selvmord/selvmord-og-selvmordsforsok—fakta/

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ungdata-2018.-Nasjonale-resultater

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2017/selvmord-i-norge-i-2016.html

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kunnskapsressurser/fakta-selvmord-selvskading/dokumenter/fakta-om-selvmord_2016(1).pdf

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/svekket-helse-mindre-sosial-kontakt

https://karrierestart.no/pa-jobben/2079-dette-gjor-multitasking-med-hjernen-din

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte

Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg

Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering