fbpx

Snarveier

Vær raus

Årets tema er det siste i rekken i treårsperioden hvor «identitet og tilhørighet» har vært et overordnet tema. Opplevelsen av tilhørighet og det å være trygg på egen identitet, er grunnleggende for vår psykiske helse. I 2016 snakket vi om viktigheten av disse faktorene i møte med livets endringer, i fjor la vi vekt på det å ha noe å glede seg over i hverdagen, og det å skape en meningsfull hverdag for seg selv og andre.
Men hva skjer når vi møter mennesker som er ulike oss selv? Har ulikhetene plass i fellesskapet, i samfunnet? Og klarer vi å akseptere disse ulikhetene?
I 2018 ønsker vi derfor å vektlegge en viktig egenskap vi mennesker er født med, nemlig raushet. Raushet kan bety mye, og i årets kampanje har vi fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse. Som kampanjetema har vi valgt et ord som vekker positive assosiasjoner og som oppfordrer til en aktiv handling: «Vær raus».

Bilde fra Vær-raus kampanjebildet

Hva er raushet?

Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet.

Kathrine Aspaas, forfatter av boken Raushetens tid, skriver dette om raushet:

“Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.”

Et rausere samfunn

Vi har alle mulighet til å være raus. Vi kan være rause med oss selv og med andre. Et raust samfunn styrker oss alle. Raushet smitter.
I dagens samfunn trenger vi raushet, kanskje mer nå enn noen gang tidligere. Våre medmennesker representerer mange ulike bakgrunner, kulturer, livserfaringer og perspektiver. Et raust samfunn gir plass til alle, uansett hva en person har med seg i bagasjen. Mangfold styrker – både individet og ikke minst organisasjonene. I Tidsskriftet for Den norske legeforening skriver Marit F. Nylund:
«Det er ingen selvfølge at personer med nedsatt funksjonsevne blir funksjonshemmet. En funksjonsnedsettelse behøver ikke resultere i begrensninger i samfunnsmessig deltakelse. Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.»

Raushet stiller krav
For å vise raushet må vi være villig til å se ulike perspektiver. Raushet stiller krav. Kanskje må vi gå ut av komfortsonen vår og strekke oss litt ekstra for at alle skal føle seg hjemme. «Når du gjør noe godt for andre, gjør du noe godt for deg selv» heter det. Påstanden innebærer at raushet gir bedre psykisk helse. Du vil føle deg bedre ved å vise raushet.
Relasjoner blir styrket når venner, familier og kollegaer kan være rause med hverandre, vise forståelse for ulikheter, nysgjerrighet og respekt, samt gi ros og tilbakemeldinger som styrker og ikke ekskluderer.
Eksempler:
• Still spørsmål – vær nysgjerrig! Slik lærer vi å forstå hverandre bedre.
• Lytt til hverandre. «Oppmerksomhet er den sjeldneste og reneste formen for sjenerøsitet», ifølge den franske filosofen Simone Weil.
• Inviter inn, også de som er annerledes enn deg selv.

 

Å være raus med seg selv

I Ungdata 2017 svarer mange unge at de opplever et press om å prestere og være best på mange områder, noe som kan føre til angst, stress og depresjon.
På sosiale medier ser vi som oftest bare livets glade sider, og jakten på likes og følgere blir en konkurranse som mange prøver å vinne. Likevel er ensomhet og utenforskap kanskje blitt enda tydeligere etter at de sosiale mediene har blitt en del av hverdagen vår.
Ta på din egen maske før du hjelper andre, lyder det fra kabinpersonalet på flyet. Samfunnet i dag er preget av mange oppgaver, og mange ulike arenaer man skal prestere på. Når vi ikke lever opp til alle disse forventningene, blir vi ofte vår egen verste kritiker. Forventningene vi har til oss selv er ofte de høyeste. Med årets kampanje ønsker vi å oppfordre alle til å være rausere med seg selv. Vær fornøyd med den du er, godta egne styrker og svakheter, da vil du få en bedre hverdag og god psykisk helse.
Eksempler:
• Fokuser mer på det du får til enn det du ikke får til.
• Ikke sammenlign deg for mye med andre. Sett deg dine egne mål.
• Hverdagen fylles ofte opp med «må-oppgaver», derfor er det viktig å gjøre noe lystbetont hver dag.

Mål for årets kampanje

Gjennom arrangementene skal vi:
• Øke kunnskapen og åpenheten om at alle har en psykisk helse
• Øke kunnskapen om hva som gir gode levevaner
• Utfordre folk til å vise raushet i hverdagen

Følg oss på sosiale medier og verdensdagen.no for oppdateringer og inspirasjon.
Sosiale medier: #verdensdagen #psykiskhelse #værraus

Tidligere tema Verdensdagen for psykisk helse

2007 – Ungdom og psykisk helse
2008 – Livet går opp og ned – den gode samtalen
2009 – I takt med deg selv – mestring av livets overgangsfaser
2010 – Arbeid og psykisk helse
2011 – Unge på vei – utdanning, arbeid og psykisk helse
2012 – Vær med- spre kunnskap og snakk sammen
2013 – Se hverandre – gjør en forskjell
2014 – Se hverandre – senk skuldrene (stress)
2015 – Se hverandre – kast maska, egenverdi og psykisk helse
2016 – … fordi livet forandrer seg … (identitet og tilhørighet)
2017 – Noe å glede seg over

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering