Snarveier

En undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Verdensdagen i 2017 og 2018 viser at folk flest synes det er vanskeligere å snakke om psykiske utfordringer enn fysiske utfordringer. Selv om vi har kommet langt med åpenhet om psykisk helse, er det fortsatt en del stigma og tabu knyttet til alt fra lettere psykiske helseplager til tyngre psykiske diagnoser.

Her har vi samlet litt fakta om hvorfor det er viktig å spre kunnskap om hva psykisk helse er, og hvordan vi kan styrke den gjennom hele livet.

Illustrasjon gutt som sitter

 

Barn og ungdom

Det kan være vanskelig å vokse opp. 15-20 % av barn sliter med vonde følelser.

«It takes a village to raise a child» er et gammelt ordtak. Barn trenger flere mennesker i livet som kan gi ulike perspektiver og støtte opp under ulike kvaliteter. Derfor kan det være viktig at akkurat DU går foran som et eksempel for et barn. Vis hvordan man skal være snill med andre og hvordan man viser hensyn.

Det er også viktig å bygge opp et barn ved å la barnet få utvikle seg og finne kjernen sin. Snakk med, og lytt til barnet. Still spørsmål og ta deg tiden til å lytte. Legg fra deg mobil og vær tilstede.

 

Studenter

SHoT-undersøkelsen 2018 viser at 1 av 3 studenter føler seg ensomme. 29 % sa de hadde psykiske plager i 2018-undersøkelsen. En av fem har selvmordstanker.

Undersøkelsen viser en sterk økning i rapporterte psykiske plager siden 2010. Om dette skyldes reelle plager eller større åpenhet om tema slik at terskelen for å si at man sliter blir lavere, er ikke lett å si. Likevel må tallene tas på alvor. Vi lever i en tid der flere oppgir at de sliter psykisk.

Det kan være ganske tøft å være student, og det er en sårbar tid i livet. Man skal inn i en ny tilværelse, bli kjent med nye mennesker, bo et nytt sted og etablere en hverdag. Identitet skal skapes og gjenskapes, og man blir kjent med nye siden av seg selv, som ikke bare er behagelig. Det er også kjent at studietiden for mange kan bestå av lange dager alene på lesesalen.

Hvordan kan man hjelpe hverandre i studietiden?

 • Prøv å ikke stresse andre med ditt eget stress, og heller enn å prate om hor mye dere har å gjøre, kan dere jo gjøre noe helt annet i lesepausen? Dere kan gå en tur i parken i nærheten, spise en is i solen, ta med nistepakken ut og snakke om det som er gøy med faget og med livet!
 • Husk å ta gode pauser der du hviler deg. Ingen kan være «på» hele tiden.
 • Nikk og smil til de du møter. Akkurat ditt smil og tilstedeværelse kan gjøre dagen fin for noen andre. Kanskje kan du invitere med noen som er litt utenfor når vennegjengen din skal ha lunsjpause? Alle blir glad for å bli inkludert.
 • Det kan også være lurt å engasjere deg i noe du synes er gøy, enten en organisasjon eller et sted du kan dyrke andre sider av deg selv. Du er mer enn en student, du er deg! Mange studenter opplevelser det som meningsfullt å kunne engasjere seg i noe annet enn fag, og at frivillig arbeid gir studietiden en ekstra dimensjon.

Å være forelder

Det å stifte familie er et heltids- og livstidsprosjekt. Livet endrer seg når du får barn. For de fleste er det å få barn en positiv opplevelse, men noen ganger kan det være vanskelig. Noen får fødselsdepresjon, en diagnose som fortsatt er ganske tabu, og de fleste vil få en eller to bekymringer mer i løpet av barnets oppvekst. Mange opplever kanskje det knyttes ganske store forventninger fra samfunnet til de i denne livsfasen: du skal delta fullt i arbeidslivet, du skal ha mer ansvar, du skal følge opp dine barn på skolen og i fritiden, du skal være i god form, du skal ha god råd og du skal følge opp dine gamle foreldre. Vårt råd er å senke skuldrene!

 • Delta i barselgrupper og andre foreldregrupper
 • Ha egentid og kjærestetid
 • Snakk med andre i samme livsfase, det kan være godt å lufte tanker med andre
 • Delta i dugnader på skolene og klubbene for å bli kjent med andre barn og foreldre – det gir trygghet for barn og voksne
 • Husk: Du er god nok! Ingen kan klare alt i løpet av en dag.

Eldre

Norge er ett godt land å leve i, også når du blir eldre. Samtidig er det å bli eldre en fase i livet som kan være vanskelig. Dersom man vært yrkesaktiv og vant til litt tempo kan dagene bli lange når A4-tilværelsen er borte. Sykdom og tap av nære personer er mer vanlig i denne fasen av livet. En del eldre føler også at de ikke vil ta for mye plass, de er opptatt av at ungdommen har det bra, og skyver fokuset bort fra seg selv.

Studenter og eldre er de gruppene som sliter mest med ensomhet. Ensomhet og sosial isolasjon øker risikoen for å utvikle psykiske lidelser, særlig depresjon. Depresjon forekommer hos 12-14 % av de over 65 år.

Hvordan kan du bidra til at våre eldre får en god hverdag?

 • Plei de eldre i familien: gå på besøk, ta en telefon, skriv kort, lag middag, ta en kaffe, gå på kino, ha faste og spontane avtaler
 • Lær de å bruke mobil og kanskje til og med sosiale medier
 • Bli besøksvenn. Samvær er viktig for alle
 • Se de gamle, hils og anerkjenn dem i samfunnet. Vær høflig og respektfull
 • Behandle de eldre som mennesker. Spør om råd, vær nysgjerrig, og ta deg tid til å høre svarene

Kilde: Psykologitidsskriftet

 

 

Vi kan også anbefale heftet: «Enkle råde når livet er vanskelig» (ekstern lenke)

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering