fbpx

Snarveier

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter, men i all hovedsak til å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

En nasjonal befolkningskampanje

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser,  organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år. Mental Helse har koordinert kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet siden 1992.

Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsen, og mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsen.

Kampanjen har vokst betydelig de siste årene, og i 2021 var det rekord med mer enn 3100 markeringer registrert over hele landet. Denne måten å mobilisere samfunnet til aktiviteter på tvers av kommuner, sektorer, kulturer, generasjoner og erfaringer er helt unikt for den norske markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. Derfor har vi i Norge hatt egne nasjonale tema for de årlige kampanjene, selv om noen også velger å bruke det internasjonale temaet i sin markering.

Tema 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

Tema for Verdensdagen for psykisk helse 2022 er «Vi trenger hverandre. #løftblikket» , og oppfordrer til markeringer som skaper gode og meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, personligheter, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Årets tema er utviklet etter innsikt fra de som markerte i fjor og bred involvering fra interne og eksterne krefter. Årets tema er del av en treårig strategi hvor fellesskap, inkludering og forebygging av utenforskap vil være overbyggende tema. Dette er i tråd med det forskningen og ulike fagmiljøer viser til som sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen de neste årene, og samsvarer godt med innspillene fra de som markerte i fjor.

Les mer om årets kampanjetema

Registrer din interesse for å markere

Sett psykisk helse på agendaen

Hvert år bruker kommuner, skoler, virksomheter og organisasjoner over hele landet Verdensdagen som en anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen i sitt nærmiljø, og for sine målgrupper.

Blant de 3100 markeringene i 2021, var det stor variasjon i både innhold, omfang og målgrupper. Noen markerte digitalt, andre markerte med fysiske arrangement og flere brukte anledningen Verdensdagen er til å lansere tiltak som varer langt utover kampanjeperioden. I fjor var det mange som markerte for første gang, og vi så en markant økning av kommuner, barnehager og arbeidsplasser i tillegg til store, koordinerte markeringer på tvers av sektorer.

Det er en utvikling som vi mener er både positiv og effektfull for den psykiske folkehelsen, og vi oppfordrer flere til å tørre å tenke nytt om hvordan de markerer og hvem de samarbeider med. Å utvikle felles markeringer på tvers av sektorer kan være både inspirerende og effektfullt for å sette psykisk helse på agendaen i sitt nærmiljø.

Slik jobber vi

Kampanjeteamets rolle er å mobilisere til markeringer i uke 39-42 og tilrettelegge for at de som skal markere har tilgang på gode, relevante og kvalitetssikrede ressurser.  Vi har et stort lag av spennende samarbeidspartnere som hjelper oss i dette arbeidet, og vil oppdatere ressursene fortløpende på våre nettsider. I tillegg har vi en aktiv tilstedeværelse i sosiale medier og gjennom podkasten Åpne Forhold, hvor målet er å spre kunnskap, inspirere til gode markeringer og øke forståelsen for psykisk folkehelse generelt.

Følg kampanjen på Instagram, Facebook, Snapchat og Linkedin.

Kort om Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober, og er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse

Kampanjen varer fra uke 39-42, og markeres av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og lag over hele landet

I 2021 var det rekord med mer enn 3100 registrerte markeringer

Mental Helse koordinerer kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet

Registrer din markering