fbpx

Snarveier

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter.

I Norge er Verdensdagen den største kampanjen for psykisk folkehelse, og blir markert av skoler, kommuner, bedrifter og lokale organisasjoner over hele landet fra uke 39-42.

I 2020 var det mer enn 2200 markeringer fra Svalbard til Lindesnes.

Mental Helse har siden 2002 koordinert kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet er å øke kunnskap, fremme gode levevaner og gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske helse.

Årets kampanje: Livet under og etter en pandemi

Mange måter å markere på

Markeringene i Norge er av stor variasjon og det er en bred mobilisering på tvers av landet, målgrupper og sektorer. Du finner alt fra stands og utdeling av informasjonsmateriell til foredrag, fagdager, undervisningsopplegg, debatter og festivaler arrangert av kommuner,  virksomheter og organisasjoner over hele landet. Flere bruker Verdensdagen som en anledning til å sette psykisk helse på dagsordenen i sitt nærmiljø, og for sine målgrupper.

Slik jobber vi

Kampanjeteamet i Verdensdagen jobber med å tilrettelegge for gode markeringer over hele landet og jobber hele året med å utvikle relevante fagressurser, foredrag, filmer og informasjonsmateriell tilpasset ulike målgrupper som kan brukes av de som markerer. I tillegg holder vi foredrag og arrangerer lokale fagseminarer over hele landet for å inspirere til markeringer.

Vi utvikler også egne kampanjetiltak som er rettet direkte mot befolkningen, for å spre kunnskap, redusere stigma og mobilisere engasjement og aktivitet rundt psykisk helse i kampanjeperioden.

I 2021 innebærer dette blant annet:

  • Kampanjer og aktiviteter i sosiale medier
  • Nyhetsbrev og digital markedsføring
  • Nasjonal markering av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
  • Ny podcast om hverdagspsyken

Du kan gjøre en forskjell

Årlige spørreundersøkelser og evalueringer gjennom Verdensdagen, viser at samfunnet har bidratt til større åpenhet om psykisk helse, men at vi på individuelt nivå fortsatt synes det er lettere å snakke om vår fysiske helse enn vår psykiske.

Vi har med andre ord fortsatt en stor og viktig jobb i årene som kommer for å gjøre det enklere å snakke åpent og fordomsfritt om hvordan vi har det. God psykisk helse bygges i omgivelsene våre og er et felles ansvar.

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp!

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering