fbpx

Snarveier

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Mental Helse samler inn og behandler din og andres personopplysninger. Med personopplysning menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

Behandlingen, som er både elektronisk og på papir, er i tråd med gjeldende personvernopplysninger, herunder EUs personvernforordning og tilhørende forskrifter.
Juridisk ansvarlig for behandlingen av personopplysninger hos Mental Helse er generalsekretær, Linda Berg-Heggelund. Selve behandlingsansvaret er delegert videre innenfor bedriften for å kunne bedre sikre korrekt behandling av alle opplysninger.

Personopplysningsloven gir alle rett til å ha få fullt innsyn i all data som er lagret om deg, samt krav på at uriktig, ufullstendig eller opplysninger som ikke skal behandles, blir slettet eller supplert.

For spørsmål angående behandling av personopplysninger i Mental Helse kan du kontakte oss:
Besøksadresse: Storgata 38, 0182, Oslo
Postadresse: Storgata 38, 0182, Oslo
Fakturaadresse: Storgata 38, 0182, Oslo
Telefon: 35 29 60 60
Organisasjonsnummer: 971 322 926

Det gjøres oppmerksom på at denne personvernerklæringen også gjelder Mental Helse sine underorganisasjoner:
• Venn1
• Hjelpetelefonen
• Arbeidslivstelefonen
• Sidetmedord.no
• ExtraStiftelsen
• Erfaringskompetanse
• Verdensdagen

Mental Helse vil tidvis oppdatere personvernerklæringen sin i tråd med gjeldende regler. Du vil alltid kunne finne sist oppdaterte versjon på våre nettsider.

Behandlingsansvarlig

Generalsekretæren Linda Berg-Heggelund er behandlingsansvarlig for Mental Helse sine personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og kunder:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• e-postadresse
• Fødselsdato
• Bilder
• Passord for «min side»
• Giverhistorikk

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Det kan være å sende deg pakker som er bestilt eller å gi informasjon vedrørende for eksempel samlinger eller Verdensdagen for psykisk helse.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi skattefradrag der det har vært donasjoner, i henhold til gjeldende skatteregler.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å kunne holde kontakt med deg som aktivt har tatt kontakt med Mental Helse. Ved bruk av hjelpetelefonen, arbeidslivstelefonen og sidetmedord.no blir det lagret logger, men det er ikke nødvendig å gi personlig informasjon.
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din henvisning via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse oppretting av bruker for å logge inn på «min side».
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med kontakt via chat og e-mail. Det vil også kunne lagres persondata som du selv har oppgitt over telefon i form av en logg.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker sidene best mulig kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

På Mental Helse sine hjemmesider brukes følgende cookies:
Google Analytics – for å kartlegge besøksstatistikk og gjøre brukeropplevelsen bedre. For eksempel vil din interaksjon med en del av nettsiden bli husket, slik at når du returnerer så er «arbeidet» ditt lagret. Les mer om Google Analytics ved å følge denne lenken:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

(_mentalhelse_session) – denne cookien sørger for at du forblir innlogget når du logger inn på nettsiden.

Alle cookies kan til enhver tid fjernes via nettleseren din.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen og/eller samtykket, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Vi har databehandleravtale med alle tredjepartsleverandører, i tråd med GDPR.

Lagring/sletting av personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
For eksempel vil personopplysninger som behandles på bakgrunn av ditt samtykke bli slettet dersom du trekker tilbake samtykket. Personopplysninger vi har om deg som er nødvendig for å oppfylle en avtale, for eksempel ved skattefradrag, slettes når avtalen og alle plikter er oppfylt, om ikke annet er avtalt.
Du kan når som helst kontakte Mental Helse for å få slettet alle lagrede personopplysninger som angår deg.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
Du har følgende rettigheter:
Informasjon – Ytterligere informasjon om hvordan Mental Helse behandler og samler inn personopplysninger om deg
Innsyn – Fullt innsyn i all persondata Mental Helse har lagret om deg
Supplering – Legge til ekstra informasjon om din persondata dersom vi har mangler
Retting – Ved eventuelle feil i din persondata, vil vi rette på det
Sletting – Be om å få slettet all data Mental Helse ikke lenger har grunnlag for å beholde om deg
Du kan lese mer om disse rettighetene på datatilsynet.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Vi har databehandleravtale med alle våre samarbeidspartnere som er databehandlere på vegne av oss.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende mail:
lindaheggelund@mentalhelse.no

Mental Helse
Storgata 38, 0182, Oslo

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering