fbpx

Snarveier

Ofte stilte spørsmål

Hva er årets kampanjetema?

Verdensdagen 2021 handler om livet under og etter pandemien, og skal belyse verdien av fellesskap og tilhørighet for å forebygge ensomhet og utenforskap. Vær til stede. Vær oppmerksom. Følg opp!

Les om årets kampanjetema

Arrangere sammen med andre?

Ofte blir markeringene bedre når flere samarbeider. Kanskje bruke anledningen til å vise fram de lokale tilbudene for bedre psykisk helse i nærmiljøet? Arrangere kino? Foredrag og debatt? Engasjere hjørnesteinsbedrifter eller studiesteder? Tør å tenke nytt om hvem du inviterer til å markere. Alle har en psykisk helse!

Hvorfor markere Verdensdagen?

Målet med Verdensdagen er å gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse, og fremme gode levevaner. Alle har en psykisk helse som må anerkjennes, tas vare på og følges opp. Dette er et felles ansvar som vi alle må bidra til. Å jobbe forebyggende med psykisk helse er noe alle tjener på.

Ved å markere Verdensdagen, er du med på å gjøre en reell innsats for den psykiske folkehelsa i landet. I 2020 var det mer enn 2200 markeringer fra Svalbard til Lindesnes. Vi håper du blir med på laget i år!

Verdensdagen 2021: Livet under og etter pandemien

 

Må jeg markere på selve Verdensdagen 10. oktober?

Nei, du kan markere i hele kampanjeperioden som strekker seg fra uke 39-42, men det er viktig og fint om du også gjør noe for å markere den internasjonale Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober sammen med resten av landet og verden forøvrig.

Planlegg markeringen
Registrer markering

 

 

Hvem kan lage en markering?

Alle! Uansett om du vil arrangere selv, sammen med venner, en skoleklasse eller en hel bedrift – alle bidrag er like velkomne.

Slik planlegger du en markering

Ideer til markeringer

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering