fbpx

Arrangør: Talkmore

Kontaktperson e-post: Mrb@talkmore.no

Kontaktperson telefon: 97016298

Sted: Karvesvingen 5, Oslo, Norge

Dato: 10. oktober

Hos oss i Talkmore tror vi helt og holdent på at vi er sterkere sammen, og står støtt i våre verdier: Åpen, Enklere og Pålitelig. Spesielt Åpen er viktig for oss, da det for oss betyr at vi møter hverandre og kundene med et åpent sinn. Derfor markerer vi Verdensdagen for Psykologisk helse for alle våre ansatte. I 2021 ønsker vi å belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets tema oppfordrer derfor alle til å følge opp familie, venner, kollegaer, bekjente, medarbeidere, ledere og seg selv. Alle rundt oss. Ved å følge opp skaper vi fellesskap og nærhet. Dette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap. Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp. Tema for 2021 er livet under og etter en pandemi. Markeringen innebærer informasjonsdeling, filmsnutter, interne aktiviteter og stort engasjement fra alle involverte. Vi bryr oss!
Tilbake til alle markeringer