fbpx

Arrangør: Stor-Elvdal kommnue

Kontaktperson e-post: adam.bielek@stor-elvdal.kommune.no

Kontaktperson telefon: 40437903

Sted: Storgata 122, 2480 Koppang, Norge

Dato: 22. oktober

I forbindelse med markering av Verdensdag for psykisk helse ønsker vi dere velkommen til kino visning av filmen Babyteeth på Storstua. Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter. I Norge er Verdensdagen den største kampanjen for psykisk folkehelse, og blir markert av skoler, kommuner, bedrifter og lokale organisasjoner over hele landet fra uke 39-42. I 2020 var det mer enn 2200 markeringer fra Svalbard til Lindesnes. Mental Helse har siden 2002 koordinert kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet er å øke kunnskap, fremme gode levevaner og gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske helse. Årets kampanje: Livet under og etter en pandemi Velkommen !
Tilbake til alle markeringer