Arrangør: Skaugdalen Montessoriskole SA

Kontaktperson e-post: post@skms.no

Kontaktperson telefon: 45600955

Sted: Skaugdalsveien 955, 7100 Rissa, Norge

Dato: 5. september

Skaugdalen Montessoriskole vil markere Verdensdagen for psykisk helse ved å diskutere og eksemplifisere at et godt skolemiljø bidrar til god psykisk helse. Dette vil vi gjøre ved å arbeide med skolemiljøretta tema på dagen, og ved å arrangere Olweuskafé på kvelden.
Tilbake til alle markeringer