Arrangør: Psykisk helse og rus, Vegårshei kommune

Kontaktperson e-post: gunn.karin.songedal@vegarshei.kommune.no

Kontaktperson telefon: 90833804

Sted: Molandsveien, Vegårshei, Norge

Dato: 17. august

Stand på Vegårsheidagen. Fokus på at nok tid gir god psykisk helse.
Tilbake til alle markeringer