Arrangør: Psykisk helse og rus, Vegårshei kommune

Kontaktperson e-post: gunn.karin.songedal@vegarshei.kommune.no

Kontaktperson telefon: 90833804

Sted: Molandsveien, Vegårshei, Norge

Dato: 17. august

Stand på Vegårsheidagene 2019 med aktivitet for barn samt fokus på oppmerksomhet og tilstedeværelse.
Tilbake til alle markeringer