Arrangør: Nordlys Personell

Kontaktperson e-post: marcus.berven@nordlyspersonell.no

Kontaktperson telefon: 40607062

Sted: Grenseveien 21, Sandnes, Norge

Dato: 1. august

Arrangement for kunder, potensielle kunder og utleide vikarer.
Tilbake til alle markeringer