Arrangør: Nardo skole

Kontaktperson e-post: laila.krogstad@trondheim.kommune.no

Kontaktperson telefon: 90846082

Sted: Nardo skole, Sørenga, Trondheim, Norge

Dato: 22. september

Felles samlingsstund i samarbeid med skole og skolehelsetjenesten med alle elevene og videre arbeid på hvert trinn om tema.
Tilbake til alle markeringer