Arrangør: Mental helse Rendalen og Stor-Elvdal

Kontaktperson e-post: kimsuehoskins@gmail.com

Kontaktperson telefon: 91992464

Sted: Øvre Rendal, Rendalen, Norge

Dato: 9. oktober

Ingrid Bruun kommer til Øvre Rendalen med foredrag. Og vi ønsker å markere det med ungdom fra ungdomsklubben på Koppang og Rendalen som spiller 2 sanger som de har skrevet selv om GI TID . Ønsker å markere dagen med stand på Åkrestrømmen, og Koppang, Stor-Elvdal ønsker vi å servere fra stand i forkant av arangemanget på Koppang.
Tilbake til alle markeringer