Arrangør: Mental helse Bømlo

Kontaktperson e-post: peoddv@online.no

Kontaktperson telefon: 93049564

Sted: Stavlandsvegen 21, 5430 Bremnes, Norge

Dato: 13. oktober

FENRIK: Geir Aker har gjort stor suksess som fenrik i «Kompani Lauritzen», han vant publikumsprisen under «Gullruten». Temaene Geir holder foredrag i varierer etter bestilling - men endring, læring, kommunikasjon, selvtillit og lederskap er noen av temaene foredragene skreddersys rundt. Gjennom coaching kan individer og team oppdage uante muligheter innenfor - eller utenfor eksisterende rammer. Noen ganger er en utenforstående riktige å snakke med - det er der Geir kommer inn! Eller som Geir Aker seier sjøl " Det er viktig å finne ein bedre versjon av seg sjøl " Så Vær oppmerksom. Vær tilstede Følg opp .Tema vil nok passe med både personer og Korona sitasjonen. Alle niende og tiende trinna i på Ungdomskolene kommer ,alle Videregående skoler og Bømlo Folkehøgskole kommer, med lærere .På Kvelden er det for folk flest . Arrangementet er på kulturhuset .Dato ikke satt enda , da den 10.10 er på ein søndag . Vist restriksjoner blir opphevet forventer vi ca 1400 personer inne.
Tilbake til alle markeringer