Arrangør: Mental helse Åmot

Kontaktperson e-post: gjelind@online.no

Kontaktperson telefon: 91391436

Sted: Norge,Åmot i hedmark, Tollef kildesgt. 2450 rena

Dato: 10. oktober

Arrangementet er Tømmerbygget hvor noen lag og foreninger har sine lokaler. MHÅ spesielt ønsker å markere verdensdagen denne dagen . Tidspunktet vil være rundt den 10 okt. Vi vil sammen med kunstforeningen ha en utstilling og foredrag om kunst og psykisk helse. Foreløpig et forslag. Vi samarbeider med friskliv/frivillig sentralen Åmot kommune.
Tilbake til alle markeringer