Arrangør: Lillesand kommune

Kontaktperson e-post: Ingeborg.blekastad@lillesand.kommune.no

Kontaktperson telefon: 91181423

Sted: Lillesand, Norge

Dato: 10. juni

Lillesand kommune er i år ansvarlige for markeringen av verdensdagen 2021, men i samarbeid med videregående skole, Mental helse, Aktiv fritid og sykehuset Vi vil ha markering på Lillesand ungdomsskole, Lillesand videregående skole, stand i byen og digitalt program med aktuelle gjester
Tilbake til alle markeringer