Arrangør: Lærer Camilla Erlingsen, Fredrikstad internasjonale skole

Kontaktperson e-post: cagu@fredrikstad.kommune.no

Kontaktperson telefon: 90644517

Sted: Fredrikstad, Norge

Dato: 4. februar

Del av norskopplæringa i min klasse hvor jeg underviser flyktninger i norsk og litt samfunnsfag
Tilbake til alle markeringer