Arrangør: kreativ Rollehjelp, Tilrettelegger Linda Renate Campbell

Kontaktperson e-post: lindahjem@outlook.com

Kontaktperson telefon: 47150484

Sted: Åsane, Bergen, Norge

Dato: 25. februar

Tilrettelegge for møteplasser hvor vi kan få mulighet til å bli hverandres medspillere på livsscenen gjennom kreative metoder. I utgangspunktet vil arrangementet være ute rundt et trygt leirbål i nærmiljøet. Jeg håper at Åsane frivillighetssentral kan bidra med sin fine uteplass.
Tilbake til alle markeringer