Arrangør: Kairasu org

Kontaktperson e-post: fatoumamburey@hotmail.com

Kontaktperson telefon: 99860304

Sted: Søndre Torv, Hønefoss, Norge

Dato: 10. oktober

En vandrende samtale i anledning FNs «Verdensdag for psykisk helse»! Dette finner sted i Hønefoss, lørdag den 10.10.2020, fra kl 13.00! Arrangementet initieres og organiseres av organisasjonen Kairasu. Kairasu er en frivillig organisasjon som blant annet jobber for å skape møteplasser for integrering og samhandling, aktiv samfunnsdeltakelse og livsmestrende engasjement blant kvinner og ungdom med minoritetsbakgrunn. «Kairasu» er et mandinka-ord, og betyr et «fredfullt hjem/sted». Tema for «vandreseminaret» er: Walk and Talk – samtale om minoritetskvinners psykisk helseutfordringer og hvordan vi arbeider med dette? 10. oktober har nettopp DU muligheten til å møte andre i en avslappet atmosfære, der temaene tas opp mens vi går tur! Vi skal gå fra Søndre Torv – og vender tilbake til Søndre Torv. Vi har samtaler både underveis, og etter turen – og skal også ha mulighet til en prat under tak! Selve turen er tenkt å kunne vare cirka 2 timer, men med mulighet til å gi seg midtveis. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Alle er hjertelig velkomne til å dele tanker og erfaringer, og gjerne også personer og grupper som ikke føler seg truffet av betegnelsen «minoritetskvinner»! Utfyllende bakgrunnsinfo i invitasjonen!
Tilbake til alle markeringer