Arrangør: @julie_endagavgangen på instagram

Kontaktperson e-post: julie@kondelureskogen.no

Kontaktperson telefon: 92614840

Sted: Askim, Indre Østfold, Norge

Dato: 1. september

Som ansatt i psykiatrien og utdannet kunst og uttrykksterapeut har jeg jo mye kunnskap om psykisk helse. Jeg har spesielt vært interessert i psykoselidelser og selvmordstruedes livssituasjon. Jeg vil gjennom hele oktober skrive innlegg på min Instagramprofilen om det å se hverandre, hele på hverandre og vise hverandre omsorg og varme. Men også forsøke å skrive om psykiatri på en hverdagslig måte. Hadde vært flott med noe bildemateriale eller noe tekst jeg kunne bruke for å støtte opp om dette års verdensdags tema.
Tilbake til alle markeringer