Arrangør: Idrettsveien bofellesskap Melhus kommune

Kontaktperson e-post: marit.leer.oyaas@melhus.kommune.no

Kontaktperson telefon: 92656229

Sted: Lenavegen, Melhus, Norge

Dato: 10. februar

Vi arrangerer også i år treff hvor vi serverer kaffe og nybakte boller
Tilbake til alle markeringer