Arrangør: helse- og oppvekstfag vg1 Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy

Kontaktperson e-post: elin.skallebo@tffk.no

Kontaktperson telefon: 45255544

Sted: Skjervøy, Norge

Dato: 14. september

Ved å kombinere fysisk aktivitet og et faglig opplegg rundt årets tema som er «Spør mer» til Vg1 Helse- og oppvekstklassen vil vi bidra til at klassen vil bli kjent med hverandre og få tilhørighet og skape et godt klassemiljø i starten av skoleåret som vil være grunnlaget til å skape et trygt og godt læringsmiljø for resten av skoleåret. Under forberedelsene til Verdensdagen vil vi ha fokus på årets tema som går rett inn i læreplanmålene i programfagene: • Kommunikasjon og samhandling • Helsefremmende arbeid • Yrkesutøvelse Temaet er også perfekt i forhold til fagfornyelsen og fokuset på tverrfaglige temaer som: • Folkehelse og livsmestring • Demokrati og medborgerskap Markeringen vil være et faglig opplegg ute i nærmiljøet der vi i tillegg vil ha fokus på hva fysisk aktivitet og turer ut har å si for den psykiske helsa til den enkelte. Vi vil lage spørsmålskort som er relevant til årets tema. Ved hjelp av kortene vil elevene lære hverandre å kjenne på en god måte på tvers av klasser og grupper. Dette kombinert med god sunn mat laget over et bål før markeringen er ferdig vil bidra til tettere sosiale band mellom elevene. Når skal arrangementet være: Vi ønsker å starte tidlig på skoleåret og jobbe med temaet, og så la elevene være med å planlegge et arrangement for hele skolen som de gjennomfører fredag 9 oktober.
Tilbake til alle markeringer