Arrangør: Helgerud skole- skolehelsetjenesten

Kontaktperson e-post: merete.dahl.strand@ringerike.kommune.no

Kontaktperson telefon: 40804249

Sted: Helgerud skole, Valhallveien, Hønefoss, Norge

Dato: 10. juni

Skolehelsetjenesten Ringerike ønsker å markere Verdensdagen for psykisk helse 2019. Vi planlegger at alle elever i 7.trinn skal ha undervisningopplegg utarbeidet av Voksene for barn. Vi vil oppfordre lærere på andre trinn til å gjøre det samme. Den 10. oktober vil vi ha stand på skolen, med utdeling av frukt og effekter. Vi er i dialog med lokale organisasjoner for bidrag til denne standen. Dette blir å anse som en del av et større arrangement i hele kommunen.
Tilbake til alle markeringer