Arrangør: Gran og Lunner voksenopplæring i samarbeid med helsestasjonen og flyktningtjenesten

Kontaktperson e-post: viho@lunner.kommune.no

Kontaktperson telefon: 61324361

Sted: Hadelandsvegen 2195, Roa, Norge

Dato: 30. september

Mange flyktninger har psykiske vansker. Emnet er ganske tabu. sammen med helsesøstrene og flyktningtjenesten ønsker vi å lage en temadag 30.9 med aktiviteter ute (natursti, ball-lek mm) utdeling av frukt, vann og info-materiell foredrag om emnet (etter lunsj) med helsesøstrene og tolk (nybegynnere) oppfølging av emnet i klassene, der lærerne bruker materialet tilgjengelig på nettsidene Åpen dør " hos helsesøstrene, slik at flyktningen kan ta kontakt når de har behov
Tilbake til alle markeringer