Arrangør: Bu,miljø og mestringstjenesten Sveio

Kontaktperson e-post: gunn.paula.fransson@haugnett.no

Kontaktperson telefon: 90731120

Sted: Sveiogata 66, 5550 Sveio, Norge

Dato: 10. august

Vi står på Sveio Senter,deler ut vafler og kaffi,å prater om Verdensdagen :-)
Tilbake til alle markeringer