Arrangør: Bjelland skole

Kontaktperson e-post: malfrid.fossestol@marnardal.kommune.no

Kontaktperson telefon: 97710036

Sted: Bjelland, Bjelland, Norge

Dato: 10. oktober

Bruke undervisningsmatriell og ha fokus i de ulike klassene, samt ha felleslunsj.
Tilbake til alle markeringer