Arrangør: Amalie Skrams Hus, Prolar, Trappen Motiveringssenter, Ivareta,Røde Kors Bergen, Fontenehuset Bergen og Bergen kommune

Kontaktperson e-post: post@amalieskramshus.no

Kontaktperson telefon: 55311030

Sted: Sigurds gate 6, 5015 Bergen, Norge

Dato: 18. juni

Fyll dagene er en aktivitetsmesse der vi inviterer publikum inn til en bred presentasjon av de aktivitetstilbud mennesker med erfaring fra rus /psykiatri kan delta i. Alle organisasjoner som driver frivillig arbeid med denne brukergruppen er invitert til å delta for å presentere sine tilbud.
Tilbake til alle markeringer