Arrangør: Alles hus Ski

Kontaktperson e-post: Kim.sal@outlook.com

Kontaktperson telefon: 41365901

Sted: Ski, Norge

Dato: 20. februar

Vi i organisasjonen Alles hus ønsker å fremme psykisk helse for mennesker som sliter med psyken som følge av en vanskelig hverdag som er preget av enten fattigdom, omsorgssvikt eller rusgiftmiddel. Vi er en veldig nyoppstartet ideell frivillig organisasjon i Ski som ønsker å hjelpe de som sliter og markere oss litt for å fremme et godt formål for oss og for psykisk helse. Målet vårt er å ha en stand i nærheten av ski togstasjon og eventuelt ved kommune huset over to dager (dette blir søkt løyve om) hvor vi serverer varm kaffe, småkaker og diverse materiale som minner forbipasserende på psykisk helse.
Tilbake til alle markeringer