Arrangør: ALK AS

Kontaktperson e-post: oleksandr1805@yahoo.com

Kontaktperson telefon: 41218046

Sted: Sverdveien, Halden, Norge

Dato: 21. august

Inviteres befolkningen Halden kommune. Informasjon om psykisk helse fordeles til alle interreserte.
Tilbake til alle markeringer