Snarveier

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal, årlig markering den 10. oktober. Målet er å bidra til økt kunnskap om hvordan man kan ta vare på sin psykiske helse.

I Norge har organisasjonen Mental Helse koordinert arbeidet med Verdensdagen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Verdensdagen er en del av myndighetenes satsing på folkehelseopplysning og har derfor mest fokus på hva som gir god livskvalitet.

Markeringene skjer lokalt rundt omkring i Norge. Stadig flere deltar på markeringene, og i 2019 tok vi nok en ny rekord med 2200 markeringer. Det er skoler, studenter, ulike typer organisasjoner og bedrifter som står bak de fleste markeringene.

#Spør

Tema for 2020 er «Spør mer». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til spørre hverandre hvordan vi har det, vise interesse og vennlig nysgjerrighet. Ved å spørre lærer vi mer, blir bedre kjent og kan finne ut om noen har det vondt. Å spørre kan med andre ord, gi god psykisk helse.

Vær oppmerksom. Vis interesse. Spør mer.

Hvordan kan du bidra?

Dersom du ikke allerede planlegger å arrangere en markering, eller å spre ordet om Verdensdagen for psykisk helse på et annet vis, kan du bidra ved å markere dagen på sosiale medier. Vi har laget materiell som vi ønsker å få spredd på sosiale medier og alle andre relevante plattformer. Du kan hjelpe oss å dele.

Tagg oss gjerne når du deler, slik at vi ser at du er med og markerer Verdensdagen for psykisk helse.

 

Materiell som kan deles:

Plakat: Last ned psykevettreglene her (link)
Forsidebilde til Facebook: Last ned bilde her (link)
Ramme til profilbilde på Facebook:  Frames med «Spør» er nå tilgjengelig på facebook. (Klikk på rediger profilbild, så finner du rammen.)
Bilde til innlegg på Facebook: Last ned bilde her (link)
Instagrambilde: Last ned bilde her (link)
Video: Link til informasjonsvideo (lastes ned ved å trykke på de tre prikkene i nedre høyre hjørne)

Forslag til følgetekst ved deling av materiell:
«Alle har en psykisk helse. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte. Jeg viser min støtte til Verdensdagen for psykisk helse fordi det kan føre til et rausere samfunn. Et sted hvor nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø blir mer inkluderende.
Et sted hvor vi ser, viser interesse og gir tid til hverandre. #spør #verdensdagenforpsykiskhelse»

 

Tusen takk for at du er med og støtter!

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering