Snarveier

Før arrangementet:

 1. Sørg for at alt som handles inn kommer med godkjente kvitteringer (se eget ark med eksempler på godkjente bilag). OBS! Bankkortkvittering eller kontoutskrift er ikke godkjente bilag.
 2. Sørg for at midlene ikke brukes på slikt som ikke er godkjent jfr. retningslinjene (se eget ark).
 3. Be alle leverandører som skal sende faktura om å sende denne så snart som mulig – på grunn av regnskapsfristen 15. november.
 4. Om noen av foredragsholdere/artister skal ha honorar og IKKE leverer faktura (fordi de ikke har organisasjonsnummer), fyll ut honorarskjemaet allerede nå som skal signeres av foredragsholder/artist. Slik slipper dere mas i etterkant av arrangementet.
 5. Har dere fått føringer i tilsagnsbrevet om hva midlene skal brukes til (for eksempel at midlene skal gå til dekning av foredragsholder) – kan ikke midlene brukes til annet.

 

Etter arrangementet:

 1. Sørg for å få inn fakturaer så snart som mulig
 2. Fyll ut og returner regnskapsskjema med tilhørende bilag innen fristen 15. november
 3. Se dokumentet «Eksempler på bilag» for eksempler på bilag vi godkjenner/ikke godkjenner.

 

Husk:

 • Vi trenger kun bilag for den summen dere har mottatt fra Verdensdagen i tilskudd. Men, vi setter stor pris på en total oversikt over hva arrangementet har kostet og hva dere har fått i andre inntekter.
 • Ta kontakt om det oppstår utfordringer underveis med regnskapet. Det er viktig at vi får vite om dere sliter med noe. Vi er her for å hjelpe!
 • Alle regnskap skal innleveres innen fristen 15. november.

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering