Snarveier

YouTube kanalen «Kort fortalt» inneholder filmer om psykisk helse og livsmestringer. Filmene er ment som et undervisningsverktøy for det nye tverrfaglige temaet: folkehelse og livsmestring som skal inn i skolene fra og med 2020 og som kort introduksjon til temaer innenfor psykisk helse.

Nye filmer slippes ukentlig og det dannes en stor katalog i løpet av høsten der lærere og elever kan få ressurser lett tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc. Hovedmålgruppen er ungdom og videregående skole, men vil også være til nytte for eldre og yngre.

Det vil bli lansert nye episoder igjennom høsten, følg med på «Kort fortalt» sin YouTube – kanal under

Det lages 50 filmer innen følgende kompetanseområder:
1. Selvbevissthet
2. Selvstyring
3. Sosial bevissthet
4. Relasjonsferdigheter
5. Ansvarlig beslutningsevne

De første 10 filmene til temaet selvbevissthet har følgende overskrifter:
– Hjernens utvikling og muligheter i puberteten
– Hva er en tanke?
– Hvordan håndtere plagsomme tanker?
– Hva er psykisk helse?
– Hvem er du (om selvbilde og selvfølelse)?
– Hvordan få bedre selvtillit?
– Hva er valg og viljestyrke?
– Hvordan nå dine mål (mental trening)?
– Hvor vil du med livet (håp for fremtiden)?
– Hva er viktig for deg (om verdier)?

Se filmene på «Kort fortalt» YouTube-kanalen her

Filmene er et samarbeid mellom Mental Helse, NRK skole, Blå Kors, Høgskolen Innlandet, TV Intern og blir støttet av Utdanningsdirektoratet og Extrastiftelsen.

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering